Home / اجتماعی / پس از ۸۰ روز اعتراض، چهارتن از این بانوان دهن شان را دوختند

پس از ۸۰ روز اعتراض، چهارتن از این بانوان دهن شان را دوختند

کابل – پیشگو

گزارش: دینا حمدی.

شماری از بانوان معترض که نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان بودن امروز در یک اقدامی لب هایشان را دوخته و اعتراض شان را شدت بخشیدند.

آرزو صافی از ولایت کندهار، دیوه نیازی از ولایت ننگرهار، هیله مجتبی از ولایت پکتیا و هادیه هلمندی از ولایت هلمند از بانوانی هستند که امروز در یک حرکت اعتراضی دهن شان را دوخته اند.

این بانوان معترض خواهان محکمه اختصاصی برای بررسی شکایت هایشان هستند.

چهار تن ازین نامزدان معترض در اعتراض به شنیده نشدن صدای شان امروز سه شنبه دهن خود را دوختند.

با این همه بانوان معترض  میگویند در صورتیکه به شکایات آنان رسیدگی نشود خودشان را آتش خواهند زد.

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …