Home / اجتماعی / مدیر بانک‌داری مستوفیت سمنگان در جریان اخذ رشوه بازداشت شد

مدیر بانک‌داری مستوفیت سمنگان در جریان اخذ رشوه بازداشت شد

سمنگان – پیشگو

 گزارش « سید اسماعیل سادات»

مدیر بانک‌داری مستوفیت سمنگان در جریان اخذ رشوه از سوی ریاست امنیت ملی سمنگان بازداشت گردید؛

 

ریاست امنیت ملی سمنگان: یک تن از کارمندان مستوفیت ولایت سمنگان را در پیوند به اخذ رشوه بالفعل بازداشت نموده است.

در خبرنامه ریاست امنیت ملی آماده است؛ اسامی سید خلیل اشرفی مدیر بانکداری مستوفیت ولایت سمنگان از کارمندان دولت بخاطری تحویلی مالیات از معاشات رشوه اخذ میکرد.

اشرفی در گذشته نیز از ده ها تن از کارمندان دولت رشوه اخذ نموده بود

نویده مطمئن مستوفی ولایت سمنگان بازداشت این کارمندش را  به اتهام اخذ رشوه از سوی ریاست امنیت ملی سمنگان تائید یا رد نمیکند؛

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …