پنج‌شنبه , ژوئن 1 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / سیمینار تبادل تجربه میان شهرداران ۱۲ ولایت در ﻫﺮاﺕ

سیمینار تبادل تجربه میان شهرداران ۱۲ ولایت در ﻫﺮاﺕ

ﻫﺮاﺕ – پیشگو

سمیناری به هدف تبادل تجربه وایجاد همآهنگی برای دوازده شهردار بخش های مختلف کشور واعضای بورد مشورتی درهرات راه اندازی گردید.

عبدالرحمن مولوی زاده معاون شورای شهرشهرداری هرات  هدف برگزاری این سمینار را تبادل تجربه، انتقال تجربه وایجاد همآهنگی میان شهرداران عنوان میکند.

برگزاری این سمینار ازسلسله برنامه های حکومتداری خوب بوده واین برنامه قبل ازاین درشماری ازولایات راه اندازی شده بود وامروز ولایت هرات میزبان آن است

وی می افزاید دربازسازی وبه سازی شهرها تجربه بهترین وسیله است که شهرداران میتوانند درتوسعه وبه سازی شهرهای شان ازآن بهره ببرند واین سمینار فرصتی خوبی برای کسب ،تبادل وایجادهمآهنگی میان آنها است.

درهمین حال شماری ازشهرداران که ازبخش های مختلف کشور دراین سمینار اشتراک دارند راه اندازی چنین برنامه هارا درافزایش تجارب شان موثرعنوان میکنند.

غلام حبیب “رحیمی”شهردار ولسوالی نجراب که دراین سمینار اشتراک دارد به خبرگزاری پیشگو درمورد گفت”این برنامه دید مطالعاتی که درآن اشتراک داریم فرصتی است تاازهمدیگر بیاموزیم، دیدگاه هایمان را باهم شریک ساخته وازتجارب هم بهره مند شویم”

وی همچنان می افزاید ایجاد چنین برنامه میتوانند باعث بلند رفتن ظرفیت شان شده ودربه سازی ونوسازی شهرهایشان نقش ارزنده دارد.

اسدالله عمر سرپرست شهرداری ولسوالی بلخ ولایت بلخ که دراین سمینار اشتراک دارد اظهار خرسندی میکند که دراین سمینار اشتراک دارد وازدولت میخواهد تاجهت بلند بردن تجارب ورتقاء ظرفیت های شان چنین برنامه های را راه اندازی کند.

این سمینار درحالی راه اندازی میشود که درحال حاضر بشمول پایتخت نقاط زیادی ازشهرهای ولایات آلوده بوده وباعث بروز امراض مختلف گردیده وشهروندان مسؤلین شهرداری را دراین راستا به کمکاری متهم میکنند.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …