Home / اجتماعی / با وارد نمودن نفت و گاز بی‌کیفیت جان مردم را نگیرید؟

با وارد نمودن نفت و گاز بی‌کیفیت جان مردم را نگیرید؟

کابل – پیشگو

گزارش: ببرک قیومی

امروز شماری از راننده‌گان تاکسی با حمل پرچم سه رنگ کشور با نگرانی از بی‌کیفیت بودن نفت و گاز در مقابل درب ورودی ریاست نفت و گاز کشور دست به راه پیمایی مسالمت آمیز زدند.

این راه پیمایی با شعار لطفأ با وارد نمودن نفت و گاز بی‌کیفیت جان مردم را نگیرید، ادامه یافت.

عبدالبصیر رشتیا رییس این انجمن می گویند تا زمانی که به خواسته های آنان رسیدگی نشود به راه پیمایی خود ادامه می دهند.

دولت باید جلو وارد نمودن نفت و گاز بی کیفیت را بگیرد زیرا این نفت و گاز بی کیفیت با عث امراض گونه گون شده و سالانه جان شماری از شهروندان مانرا می‌گیرد،  از یک سو باعث ضعف اقتصاد در کشور میشود و از سویی هم روزانه صدها موتر بخاطر استفاده از مواد سوخت بی کیفیت تخریب میگردند”

عبدالرشید ناصری از این معترضان می گویند تازمانی که به خواست های شان رسیدگی نشود به اعتراض خود ادامه داده و در صورت نیاز چادر تحسن در درب ریاست تصدی نفت و گاز ایجاد خواهند نمود.

“هزارن تکسی ران در کشور با این مشکلات مواجه است، اگر به خواست های ما رسیدگی شود خوب وگر نشود روزهای بعد تعداد ما به هزاران نفر میرسد و حتی در تمام ولایت های کشور این راه پیمایی ها ادامه خواهد داشت”

از سویی هم راننده‌های تاکسی میگویند آلودگی هوا باعث خراب شدن وضعیت صحی اطفال در کشور شده و دلیل را در وارد کردن مواد سوخت بی کیفیت در کشور میدانند.

“زمینه کار در کشور مساعد نیست، حکومت توجه به مواد سوختی ندارد، اطفال ما صحت خوب ندارند، روز به روز اقتصاد مردم خراب شده روان است”

این معترضان با خوانش قطع‌نامه چند ماده‌ای از حکومت میخواهند تا با ایجاد پارک های صنعتی زمینه اشتغال زایی را ایجاد نموده و نیز توجه خاص برای پایان داده به هوای آلوده در کشور نمایند.

در اخیر با گرفتن تعهد از سوی مسئولین حوزه هفدهم شهر کابل مبنی بر حل مشکلات شان این راه پیمایی را پایان دادند.

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …