Home / افغانستان / زیبارویان نیروهای ارتش روسیه

زیبارویان نیروهای ارتش روسیه

روسیه – پیشگو

همانگونه که زنان روسیه در همه جای دنیا به زیبایی خاصی شهرت دارد، زیبای زنان روسیه هیچگاهی مانع حضور آنان به ارتش آنکشور نگردیده بلکه ارتش روسیه را به یکی از ارتش محدود کشور های دنیا به معرفی گرفته است در آن حضور زنان پر رنگ میباشد، به طور مثال: نمونه حضور زنان این کشور را در جنگ های اول و دوم جهانی تاریخ خوب نگاشته است .

امروز روسیه یکی از پر قدرت ترین ارتش دنیا را دارا میباشد گه ارتش روسیه با داشتن زیباترین زنان دنیا بعد از کشور رومانیا در درجه نخست قرار دارد .

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …