Home / افغانستان / زیبارویان نیروهای ارتش روسیه

زیبارویان نیروهای ارتش روسیه

روسیه – پیشگو

همانگونه که زنان روسیه در همه جای دنیا به زیبایی خاصی شهرت دارد، زیبای زنان روسیه هیچگاهی مانع حضور آنان به ارتش آنکشور نگردیده بلکه ارتش روسیه را به یکی از ارتش محدود کشور های دنیا به معرفی گرفته است در آن حضور زنان پر رنگ میباشد، به طور مثال: نمونه حضور زنان این کشور را در جنگ های اول و دوم جهانی تاریخ خوب نگاشته است .

امروز روسیه یکی از پر قدرت ترین ارتش دنیا را دارا میباشد گه ارتش روسیه با داشتن زیباترین زنان دنیا بعد از کشور رومانیا در درجه نخست قرار دارد .

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …