یکشنبه , مارس 26 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / هشدار کارگران گمرک هرات، اگر حکومت به خواست ما توجه نکند تذکره خارجی میگیریم

هشدار کارگران گمرک هرات، اگر حکومت به خواست ما توجه نکند تذکره خارجی میگیریم

کابل – پیشگو

گزارش – محمد رحیم ملکزی

 صدهاتن از کارگران گمرک هرات دریک گردهمایی اعتراضیه درمقابل ولایت هرات ازوالی هرات خواستند تامانع روند انتقال گمرک به اسلام قلعه گردد.

محمد نعیم «اسحاقزی» یک تن ازنمایندگان کارگران گمرک که درمقابل گمک هرات دست به تظاهرات زده هدف ازاعتراض شان را به خبرگزاری پیشگو چنین گفت” مدت یک ماه میشود که گمرک به اسلام قلعه انتقال گردیده است یکماه میشود بامخالفت این روند خیمه های تحصن ودادخواهی را درمقابل مقام ولایت هرات برپانمودیم، چون به تعداد شش هزارتن کارگران ازکارشان بیکارگردیده اند که هرکدام نفقه بدوش فامیل هایشان هستند.

وی میگوید که گمرک بر اساس حکم رییس جمهور به اسلام قلعه انتقال یافته ورییس جمهور نیز به رای مردم قدرت رسیده است، وقتی رییس جمهور چنین تصمیمی را اتخاد میکند باید درفکرمردمش هم باشد.

وی کارمندان وزارت مالیه بخصوص رییس گمرک را به فساد متهم نموده میگوید: فاسد ترین اشخاص کارمندان وزارت مالیه هستند.

این نماینده کارگران می افزاید وقتی گمرک به اسلام قلعه انتقال میابد باید به کارگران گمرک زمینه کارمساید گردد، وی والی ولایت هرات را نیز متهم به وعده خلافی میکند که به گفته وی والی چندین بار باآنها تعهد نموده ولی به هیچ یک ازتعهداتش عمل نکرده است والی درب ولایت را برروی مابسته است.

به گفته وی اگر دولت به خواست شان توجه نکند بجای شناسنامه های افغانی شناسنامه های خارجی را دریافت کرده وهویت افغانی شان را ازبین میبرند.

ابراهیم یک تن ازنمایندگان دیگر این معترضین است که هدف ازاعتراض شان را چنین بیان میدارد”درخواست ما کار است ماکارگران رسمی گمرک بودیم وکارت رسمی کارگری داشتیم، وقتی رییس جمهور تصمیم انتقال گمرک را گرفت والی باید مانع آن میشد” ابراهیم میگوید که ما ازدولت خواهان مقامهای بلند نیستیم بلکه صرف کارعادی میخواهیم ودولت مکلف است تابه این خواست ما رسیدگی کند.

درهمی حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات درواکنش به این اعتراضات به خبرگزاری پیشگو مگوید” انتقال گمرک یک روند ملی وبه نفع ملت است وتصمیم دراین مورد فراتر ازصلاحیت مقام ولایت هرات میباشد” وی درمورد نگرانی کارگران میگوید که مقام ولایت هرات درتلاش است تابتواند زمینه های اشتغال را به این کارگران فراهم سازد.

عبدالله شیرزی ریس گمرک هرات نیز انتقال گمرک را به اسلام قلعه به نفع دولت وملت میداند وی میگوید: انتقال گمرک هرات به اسلام قلعه به نفع دولت وملت است زیرا ازسالیان متمادی گمرک هرات دراختیار زورمندان ودسته های مافیایی بود، اکنون با انتقال این گمرک این دست ها کوته گردیده است” وی میگوید که قبل ازانتقال گمرک هرات به اسلام قلعه به تعداد 239 کامیون اموال تجاری بدون محصول درمسیر راه تخلیه گردیده وپولهای آن به جیب زورمندان انتقال می یافت.

آقای شیرزی درواکنش به اعتراضات گستردهء کارگران گمرک درپیوند به انتقال آن به اسلام قلعه میگوید که درعقب این اعتراضات دست های مافیایی دخیل بوده که به نحوه میخواهند این روند ملی را به چالش مواجه کند که به گفته وی این کارگران به دستور دسته های مافیایی دست به اعتراض میزنند زیرا منافع آنان با انتقال گمرک درخطر قرار میگیرد.

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …