Home / اجتماعی / بازداشت سه تن چپاولگر در کابل

بازداشت سه تن چپاولگر در کابل

کابل – پیشگو

گزارش; فروغ فیضی

پولیس کابل میگوید: اسامیان هر یک علی رضا فرزند نورالله، پرویز فرزند ابراهیم و شعیب فرزند غلام محمد به مظنونیت چپاولگری دو سیت موبائل متعلقه اسامی الهام فرزند محمد نعیم از مربوطات ناحیه یازدهم،  توسط منسوبین پولیس حوزه یازدهم امنیتی فرماندهی امنیه ولایت کابل باالفعل بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدند.

سه روز قبل بیک فردی که میخواست توسط برچه دست داشته اش موبایل و اجناس یکی از باشنده های این حوزه را به سرقت ببرد توسط باشنده گان این حوزه دست گیر شد و تسلیم پولیس گردید.

واقعات جنایی و سرقت ها هرازگاهی در این حوزه رخ میدهد حتی در بعضی موارد سرقت ها باعث مرگ افراد نیز میشود.

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …