Home / اجتماعی / جنرال سالم الماس از وظیفه برکنار شد

جنرال سالم الماس از وظیفه برکنار شد

کابل – پیشگو

گفته میشود که جنرال سالم الماس رئیس تحقیقات جرایم جنایی کابل در پیوند بر افزایش جرایم جنایی و قتل ها در شهر کابل از سوی وزیر امور داخله برکنار گردیده و شخص دیگری به جای وی به حیث رئیس تحقیقات جنایی کابل گماشته شده است .

در همین حال جنرال سالم الماس که اکنون در منزلش بسر میبرد این خبر را نیز تاید نموده است .

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …