پنج‌شنبه , ژوئن 8 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / ۱۸ سال است که نقش قوم بلوچ ها در نظام افغانستان کمرنگ شده است.

۱۸ سال است که نقش قوم بلوچ ها در نظام افغانستان کمرنگ شده است.

کابل – پیشگو

گزارش – توفیق صدیقی

یک عضو مجلس سنای افغانستان و نماینده قوم بلوچ های افغانستان با بیان این مطلب میگوید که نقش آنان در بدنه نظام افغانستان دیده نمیشود.

محمد نادر بلوچ عضو مجلس سنای کشور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با آن‌که سران این قوم همیش در هر موارد همکار حکومت بوده اند، ولی سهم آنان در این حکومت هیچ دیده نمیشود.

به گفته وی کسانی که در مقابل این قوم تفرقه افگنی میکنند بزودی با آنان تصفیه حساب خواهند کرد.

۱۸ سال است که سهم ما در این نظام نادیده گرفته شد است، چرا برای ما در وزارت خانه ها نقش داده نشده است؟  وزارت اقوام و قبایل بخاطر چی است و چرا در این وزارت برای ما نقش نمیدهند، لطفأ از حکومت میخواهیم که توجه بیشتر به این قوم و مخصوصأ جوانان ما داشته باشند.

در همین حال فریده حمیدی یک از نماینده های دیگر این قوم در مجلس نمایندگان میگوید که با این که قوم بلوچ در تمام افغانستان  بیشتر از دو میلیون نفر میباشد، ولی هیچ سهمی برای شان داده نشده است.

۲ میلیون قوم هستیم ولی نقشی در این نظام نداریم، ما همیش همکار حکومت بوده اییم ولی هیچ حقوقی برای ما داده نشده است، هشدار ما به حکومت اینست که باید حق ما به ما داده شود در غیر آن آرام نخواهیم نشست.

از سویی عبدالکریم براهوی  یکی از بزرگان قوم بلوچ میگوید که از گذشته ها دید مثبت به این قشر از سوی حکومت دیده نمیشود و در حال حاضر از بیشترین حقوق شان محروم اند.

توجه حکومت به این قوم اصلأ وجود ندارد، هیچ بلوچی در کابینه حکومت وحدت ملی وجود ندارد،‌ شاید بعضی ها حضور داشته باشند ولی از قوم بلوچ نمایندگی نمیکنند و ما نیز آن ها را نمی‌شناسیم.

به گفته بزرگان قوم بلوچ در افغانستان بیشتر از ۲ میلیون تن زندگی میکنند و هشدار میدهند که اگر حکومت نقش آن را نادیده بگیرد و این قوم را از حقوق شان محروم نماید، دست به راه پیمایی های مدنی خواهند زد.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …