سه‌شنبه , اکتبر 3 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / اعتراض کارگران گمرک ﻫﺮاﺕ در پیوند به انتقال آن از ﻫﺮاﺕ به اسلام قلعه

اعتراض کارگران گمرک ﻫﺮاﺕ در پیوند به انتقال آن از ﻫﺮاﺕ به اسلام قلعه

کابل – پیشگو

گزارش « محمد رحیم ملکزی

صدهاتن ازکارگران گمرک هرات درواکنش به انتقال گمرک هرات راه پیمایی بزرگی را براه انداختند .

کارگران گمرک ولایت هرات که شمارشان به صدها تن میرسد دیروز در مقابل دروازه مقام ولایت ﻫﺮاﺕ اعتراضی  را براه انداخته وتصمیم ریس جمهور را مبنی برانتقال گمرک هرات به مرز اسلام قلعه تقبیع کردند این تظاهرات کنندگان میگویند مه این تصمیم ریس جمهور غیرعادلانه بوده و اجازه نمیدهند که گمرک هرات به اسلام قلعه انتقال یابد.

این کارگران میگویند که نفقه فامیل شان را ازپول کار گمرک تامین مینمایند ودرصورت انتقال به صفوف بیکاران خواهند پیوستند.

به گفته این کارگران اگردولت تصمیم اش را دوباره پس نگیرد راه پیمایی شان را ادامه داده شاهراه اسلام قلعه وتورغندی را مسدود خواهند کرد.

نصیراحمد یکتن ازکارگرانی که دراین راه پیمایی اشتراک نموده به خبرگذاری پیشگو گفت( مامردم غریب جزدربار الله واین گمرک وسیله ای نداریم وازدولت میخواهیم که به صدای این مظلومان گوش داده تصمیم اش را پس گیرد) وی میگوید که نان آور یک فامیل هشت نفری خانواده است که از مزد  کارگری گمرک نفقه فامیل اش را تامین میکند.

عبدالستار یکتن دیگری ازکارگران تصمیم دولت را درانتقال گمرک به اسلام قلعه ظالمانه توصیف نموده وازدولت میخواهد که صدای کارگران مظلوم را بشنود.

ازسوی هم کامران علیزایی ریس شورای ولایتی هرات به حمایت ازراه پیمایی این کارگران با ۱۰  تن ازنمایندگان این  کارگران نزد والی رفتته تا در مورد انتقال این گمرک از نزدیک صحبت نمایند .

اما مقام ولایت هرات تصمیم دراین مورد را فراترازصلاحیتش دانسته ومیگوید که شکایت کارگران را به شخص ریس جمهور خواهند رسانید.

درهمین حال برخی ازآگاهان امور اجتماعی بیکارشدن این شمار کارگران دربدترشدن اوضاع امنیتی تاثیرگذار دانسته ونگرانی شان ر ا ابرازمیدارند.

گفتنیست که چندی قبل ریس جمهور اشرف غنی حکم انتقال گمرک هرات راه به اسلام قلعه صادرنمود که با واکنش تند باشندگان شهرهرات مواجه گردیده وازچندین روز بدینسو این واکنش ها ادامه دارد.

قابل یاد آوریست که شهرک اسلام قلعه درنزدیکی مرز باایران قرار دارد و همچنان امنیت آن باتهدید مواجه بوده وچندین رویداد اختطاف قتل ودزدی دراین شاه راه رخ داده.

About Peshgo News

Check Also

درد و اندوه دو دختر های افغانستانی بعد از حاکمیت گروه ترورستی طالبان

این داستان پر درد و علم ناک یکی از هزاران داستانی است که حکایات دختران …