Home / اجتماعی / تن فروشی پولیس های زن در ژنو

تن فروشی پولیس های زن در ژنو

کابل – پیشگو

پرونده ای که در خصوص خودفروشی پولیس های زن در ژنو تشکیل شده است مثل حالت انفجار بمب را داشت و پرده از روی رسوایی بزرگ در میان پولیس های زن ژنو، برداشت.
اولیوه جورنو دادستانی کل ژنو به همراه بازرس کل پولیس به بازرسی های بزرگ مقیاسی در خصوص فساد و نقض قوانین کاری و فاش سازی اسرار کاری و دریافت رشوه دست زده اند. در این پرونده اسامی چند پولیس زن که در خانه های لذت «پاکی» به خودفروشی مشغول بودند برملا شده است.
این ماجرا با دستگیری صاحب خانه لذت «پاکی» آغاز شد. او درامد خوبی از این راه و ماساژ در خانه های ماساژ و در بخش مسکن در ژنو کسب کرده بود. حال یا بطور عمد و یا بی توجهی، تعداد زیادی اطلاعات محرمانه پولیس در گوشی او حفظ شده بود. از آنجا که او نمی توانسته به این اطلاعات دسترسی مستقیم داشته باشد، مشخص شد که کارمندان پولیس ژنو در اینکار دست دارند.

About Peshgo News

Check Also

داعش مسولیت حمله بر سفارت روسیه را بدوش گرفت!

گروه ترورستی داعش با نشر خبرنامه‌ی گفته است که حمله امروز در مقابل سفارت روسیه …