Home / اجتماعی / وکیل پارلمان به سارنوالی معرفی گردید

وکیل پارلمان به سارنوالی معرفی گردید

کابل – پیشگو

منابع در وزارت امور داخله میگویند: بعد از هدایت وزارت امور داخله به قوماندانی امنیه کابل در مورد قضیه بد رفتاری، توهین و لت و کوب یک تن از افسران پولیس ملی توسط پروین درانی نماینده مردم در پارلمان، قوماندانی امنیه کابل در مطابقت کامل ماده ۱۰۲ قانون اساسی در این مورد اجراآت قانونی خود رانمود.

به گفته این منابع وزارت امو‌رداخله، دوسیه خانم درانی با خود ایشان یکجا امروز رسماً محول اداره محترم لوی څارنوالی گردید.

قابل ذکر است که خانم پروین درانی نماینده مردم در پارلمان دو‌روز قبل یک افسر پولیس را در هنگام بازرسی موترش در چهار راهی احمدشاه مسعود مورد ضرب و شتم قرار داده و با الفاظ زشت وی را هشدار به تبدیلی از آن پاسگاه نموده بود

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …