Home / اجتماعی / ایجاد زمینه شغلی برای زنان ولایت دایکندی

ایجاد زمینه شغلی برای زنان ولایت دایکندی

کابل – پیشگو

ریاست  امور زنان ولایت دایکندی در یک خبرنامه ای به آدرس رسانه ها می‌گوید: با همکاری مالی موسسه اکسفام پروژه‌ای را به ارزش 50 هزار دالر امریکایی برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان در باغ زنانه این ولایت اختصاص داده است.

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …