تازه ترین اخبار

ریاست ۴۰ امنیت ملی افغانستان تبدیل به مرکز آي اس آي پاکستان گردیده است

در تازه ترین راپور های که به خبرگزاری پیشگو رسیده است، گروه امارت اسلامی طالبان و خصوصا ریاست عمومی استخبارات این گروه هیچگونه سلاحیتی در این ریاست نداشته حتی امر بازداشت و آزاد سازی افراد نیز از کشور پاکستان صادر میگردد. یچشم دید یک تن از افرادی که در این …

Read More »

اعلام موجودیت جبهه ملی آزاده‌گان افغانستان و حمایت گسترده زنان ومردان در ولایت های مختلف!

جبهه ملی آزاده گان افغانستان قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را با عتبار دانسته و سپردن کار به اهل کار را یگانه داشتن حقوق مساویانه زنان با مردان را از جمله وظایف خود دانستند. به گزارش خبرگزاری پیشگو : در اعلامیه جبهه ملی آزاده گان افغانستان که به خبرگزاری پیشگو …

Read More »

اعتراض و هشدار شماری از خبرنگاران به نهاد های جهانی خبرنگاران!

شماری از خبرنگاران در شهر کابل دست به اعتراض زده و از نهاد دفاع از حقوق خبرنگاران بین المللی خواهان شفافیت در ارسال و توزیع کمک ها به خبرنگاران افغانستان و پروسیه تخلیه خبرنگاران از افغانستان شدند. اعتراض خبرنگاران در کابل به گزارش خبرگزاری پیشگو: این خبرنگاران که به نسبت …

Read More »