تازه ترین اخبار

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر کابل رخ داده است. بر اساس گزارشات ابتدایی این انفجار در داخل مسجد حضرت ایوب صابر در نزدیک تانک تیل چهار راهی قمبر حین ادای نماز جمعه رخ داده است و نظر به گزارشات ابتدایی، …

Read More »

طالبان خانه های مردم را به آتش کشیدند+ویدیو

اسناد برای تاریخ، برای اینکه فردا انکار نتوانند و هرگز از جنایت های که علیه مردم در افغانستان انجام میدهند کم نمی آیند. https://www.facebook.com/peshgo.newsagency/posts/976164896378846?cft[0]=AZXYVBYxW6r3GZhm7PoFjH_JfhM5T4tbJExSUunIQEaMPXoCQGt9xBwucLeTF-l4cpoYNcqKgve_8SQmUNEuCZHCm0KAZotK-ofLSMQwjrFCzmfSu5W_p92993neecQP83Ka0WCac8rkJCq3pU8DeE8G4ejC1-ZQxngEzqfiVrz8S_mLykHDOeq3WLTzi240C90&tn=%2CO%2CP-R گروه تروریستی طالبان، خانه های مردم پنجشیر را آتش می زنند و بعد خود شان ویدیو می گیرند و میگویند که خانه های پنجشیری ها را …

Read More »

آزاده‌گان؛ یک رینجر گروه تروریستی طالبان با تمامی سرنشینان آن در کابل از بین رفت!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گانبا ارسال خبرنامه‌ی گفته است که شام امروز یک عراده موتر رینجگر گروه تروریستی طالبان را با تمامی سرنشینان آن در کابل ازبین بردند. بر مبنایی گزارشان رسیده امروز چهار شنبه مورخ ۲۱ ثور ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، جبهه ملی آزاده‌گان افغانستن مدعی شده است که یک موتر رینجر …

Read More »