Home / سیاسی

سیاسی

دیدگاه های سیاسی

جنایت ضد بشری طالبان و خاموشی سیاسیون و رهبران تاجیک

از چند روز به اینطرف که گروه تروریستی طالبان در چندین ولایت دست به جنایت های جنگی و ضد بشری نه تنها در مقابل مقاومتگران جبهه های مخالف بلکه علیه مردم ملکی نیز زده است که در این موقه رهبران و سیاسیون تاجیک ها که همیشه لاف از دفاع از …

Read More »

دختران معترض با دوختن بیرق سه رنگ ملی دست به اعتراض خانه گی‌زدند

دختران معترض پس از آزادی شان از بند طالبان برای اولین بار با یکجا نمودن تکه های سه رنگ(سرخ،سبز و سیاه) که نماد بیرق ملی است دست به اعتراض خانه گی زده و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. دختران معترض در حال دستدوزی بیرق سه رنگ کشور این دختران، داکتر …

Read More »

دگرمن حنیف رضایی؛ جنرال دولت وزیری بدذات و خاین ملی است!

سخنگوی پیشین قول اردوی ۲۰۹ ارتش شاهین در شمال کشور گفته است که جنرال دولت وزیری بدذات خاین و یک انسان نمک ناشناس و قومگرا میباشد. به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین که در اوایل سقوط جمهوریت به پاکستان پناهنده شد بود و در شهر …

Read More »

از تجارت جدید به نام مقاومتگر تا قهرمانان خیالی در کنار مبارزین واقعی

بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان بدست طالبان و سپردن حاکیمیت افغانستان توسط اشرف غنی رییس جمهور فراری افغانستان به گروه تروریستی طالبان که شامل لیست سیاه سازمان های تروریستی سازمان ملل متحد میباشد. عکس ارشیف مبارزین اندراب در افغانستان جبهه ی تحت نام جبهه مقاومت ملی به رهبری …

Read More »

فرار ‌و شکست ننگین طالبان از اندراب ها

سه روز قبل بیش از سه صد تانگ های هاموی و ضربتی و موتر های  رنجر بنام تصفیه و تلاشی وارد ولسوالی های اندراب گردید. به گزارش خبرگزاری پیشگو: برنامه طالبان قسمی طرح ریزی گردیده بود که باید هفت شبانه روز در سه ولسوالی اندراب ها تصفیه و تلاشی انجام …

Read More »

دانشگاه افغان امریکای مرکز ساخت سلاح های شیمیایی طالبان!

شبکه حقانی*، رادیکال ترین جناح طالبان* و حامی سازمان های تروریستی، در حال تکمیل کار روی سلاح سلاح های شیمیایی خود است به گزارش خبرگزاری پیشگو و به نقل از سنگر، ​در جریان عملیات نظامی علیه ارتش ملی سابق افغانستان نیز طالبان از سلاح های شیمیایی استفاده کرده بودند. اما …

Read More »

یک خبرنگار دیگر توسط طالبان مورد ضرب و شتم قرار کرفت!

مالوف اشرفی یکی از خبرنگاران سابقه دار توسط طالبان مورد شکنجه قرار گرفت تصویر مالوم اشرفی بعد از لت و کوب شدن به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ مالوف اشرفی یک تن از خبرنگاران سابقه دار کشور در هنگام عبور از یک جاده در شهر کابل توسط طالبان شناسایی شده و به …

Read More »

دومین کودک یک افسر پیشین نظامی توسط طالبان ربوده شد!

طالبان چندی قبل وارد منزل دگروال شیرداود آرین مدیر عمومی مبارزه علیه جرایم جنایی ولایت خوست شده و منزل وی را مورد بازرسی قرار دادند و بعد از اینکه چیز دریافت نکردند پسر۱۳ ساله وی را با خود بردند، تصویر دگروال شیرداود آرین به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ استخبارات گروه طالبان …

Read More »

امر بالمعروف؛ طالبان دیگر حق بچه بازی در داخل قول اردو را ندارند!

دستور امر بالمعروف طالبان برای عدم نگهداشتن بچه بیریش توسط جنگجویان آنان. به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ وزارت امر بالمعروف گروه طالبان در تازه ترین دستوراتش به طالبان نگاشته است که بعد از این هیچ ملای این گروه حق ندارند تا بچه بیریش در اتاق های شان نگهداری کنند و هرگاهی …

Read More »

نامه ی حنیف اتمر باعث حذف نام اشرف غنی و شخص وی از سایت سازمان ملل گردید!

ارسال نامه آقای اتمر مبنی بر تغییر رهبری در نمایندگی دایمی افغانستان نه تنها که مورد پذیرش سازمان ملل متحد قرار نگرفت بلکه باعث گردیده است تا نام آقای محمد اشرف غنی و آقای محمد حنیف اتمر از فهرست رؤسای جمهور و وزرای برحال امور خارجه کشور های عضو سازمان …

Read More »