Home / افغانستان / حامیان ایران و مرکز تبیان افغانستان در پی تضعیف فرمانده مهدی مجاهد بلخابی!

حامیان ایران و مرکز تبیان افغانستان در پی تضعیف فرمانده مهدی مجاهد بلخابی!

پرو پاگندهای وسیع شبکه های رسانه ی همسو با جمهوری اسلامی ایران برضد مولوی مهدی مجاهد آغاز گردیده است.

نوشته _ جاوید احمد کارگر

چندی قبل اختلافات میان فرمانده مولوی مهدی مجاهد یگانه فرمانده هزاره تبار طالبان در ولسوالی بلخاب با این گروه پیدا شد.

فرمانده مهدی مجاهد به ولسوالی بلخاب برگشته و با تمامی توان و قدرت قومی و مذهبی خود راه خود را از دیگر گروه های تروریستی طالبان جدا کرد

مطاقبا نمایندگان گروه طالبان چندین بار از کابل و دیگر ولایت ها به بلخاب رفت ولی مهدی مجاهد به هیچ خواست آنان تن نداد

سپس نمایندگان قوم هزاره و شعیان افغانستان که بدستور جمهوری اسلامی ایران در کنار طالبان فعالیت دارند نیز به بلخاب رفتند تا مهدی مجاهد را وادار نمایند هر آن چه طاابان پشتون تبار دستور میدهند وی بر اورده بسازد و به شکلی هم کابینه گروه طالبان خواستند با چال و فریب ابتدا مهدی مجاهد را به کابل فرا بخوانند تا مثل ده ها فرمانده دیگر یا زندانی گردد و یا هم کشته شود.

اما مهدی مجاهد که همه این چال و فریب طالبان را درک نموده است دیگر حتی به بزرگان شعیان که از سوی رهبران طالیان از مرکز فرستاده شده بود نیز تن نداد

تا اینکه گروه طالبان از مرکز تا ولایت های شمال و جنوب سرباز گیری نموده و به بلخاب فرستادند تا مهدی مجاهد را بازداشت نمایند و یا بکشند.

ولی در چندین نبرد های که از دیروز به اینسو در بلخاب رخ داده است طالبان تلفات سنگینی دیده اند و افراد زیاد گروه طالبان بدست نفر های مولوی مهدی مجاهد اسیر گردیده است.

از سوی دیگر شبکه های خبری همسو با ایران چون صدای افغان آوا که گروهی رسانه ی حامی ایران را در میان شعیان افغانستان شکل داده است

و رهبری آن توسط حسینی مزاری بلخی صورت میگیرد به دستور جمهوری اسلامی ایران و به حمایت از رژیم خود خوانده گروه تروریستی طالبان در دو روز گذشته خبرهای زیادی برضد مولوی مهدی مجاهد یگانه فرمانده هزاره تبار قبلی گروه طالبان در شمال کشور و فرمانده فعلی مخالف این گروه براه اندازه است.

خبرگزاری آوا و مرکز تبیان افغانستان بارها مطالب و خبرهای را بدست نشر سپرده است که گویا فرمانده مجاهد از هزاره ها وشعیان افغانستان نمایندگی کرده نمیتواند و تنش های به وجود آمده میان گروه طالبان پشتون و هزاره ها مسایل مذهبی و قومی ندارد بلکه مسایل شخصی را در پی دارد و طالبان حق دارند تا این فرمانده را سرکوب نمایند و به شکل غیر مستقیم به شعیان افغانستان میرساند که از حمایت فرمانده مجاهد بلخابی دست بردارند.

این بار نخست نیست که حکومت ایران از گروه تروریستی طالبان حمایت میکند

بلکه در گذشته و برای اولین بار این جمهوری اسلامی ایران بود که جنگجویان تندران گروه تروریستی طالبان را در ذاهدان ایران مورد اموز ها و فنون جنگی حربی آموزش داده بود

و قطعه بدری گروه تروریستی طالبان برای اولین بار در داخل خاک ایران مورد اموزش نظامی قرار گرفته بود که در حکومت پیشین تصاویر زیادی از جریان اموزش های نظامی در خاک ایران در شبکه های مجازی بنشر رسیده بود.

همچنان اسناد زیادی در حکومت پیشین بدست خبرگزاری پیشگو رسیده بود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران جنگجویان گروه تروریستی طالبان را در ولایت های غور٬ بادغیس٬٬ هرات٬٬ فراه نیمروز و هلمند تجهیز لوژستیکی مینماید.

و این اسناد و مدارک که با نام و مشخصات فرماندهان سپاه پاسداران که این تجهیزات را به طالبان فرستاده بودند مشخص است و تا کنون این سند ها در شبکه خبری پیشگو موجود میباشد.

و همچنان امنیت ملی حکومت پشین چندین دیپوهای سلاحهای ساخت ایران را در ولایت فراه کشف و ضبط نموده بود

هم چنان بعد از فتح سنگرهای فرمانده علیپور در هزاره جات نیز سلاح ها و سند های زیادی از ایران بدست امده بود ولی جمهوری اسلامی ایران هر بار از آن بیخبری میکرد.

اکنون از اینکه دیگر هیچ فرمانده مسلح قوی از قوم هزاره و شعبان در میان گروه طالبان وجود ندارد جز فرمانده مهدی مجاهد

این فرمانده گر چند پیشینه طالبی نیز دارد ولی بآنهم از اینکه بخاطر دفاع از حق شعبان و هزاره ها برضد گروه طالبان به میدان برامده است در میان قوم هزاره و شعبان با فهم و صاحب قلم در دو هفته گذشته محبوبیت خوبی کمایی نموده است.

ولی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران بخاطر حمایت گروه تروریستی طالبان و بخاطر منافع کشور خود از جاسوسان داخلی خود استفاده کرده میان حامیان فرمانده مهدی مجاهد اختلافات ایجاد میکند.

دلیل این که چرا ایران چنین کند این است که منافع ملی ایران برایش مهم است نه هزاره های افغانستان

طالبان پذیرفتند که جمهوری اسلامی ایران مطابق به ماهده ۱۹۶۱ از آب دریایی هیرمند مستفید میگردد

ولی اگراجمهوری اسلامی ایران از فرمانده کجاهد حمایت بکند طبعی است که طالبان از برنامه های واگذاری بخشی از آب دریایی هیرمند منصرف میشوند و ایران از این بابت دچار مشکلات زیادی نسبت به قبل میشود.

About Peshgo News

Check Also

کشته شدن سه فرمانده گروه طالبان توسط جبهه ملی آزاده گان در ولایت غزنی!

جبهه ملی آزاده گان افغانستان در خبرنامه ی گفته است که ساعت ۹.۲۰ دقیقه صبح …