Home / اجتماعی / ادعای حیثیت سعید فرهاد اکبری مشاور شورای صلح اسبق افغانستان

ادعای حیثیت سعید فرهاد اکبری مشاور شورای صلح اسبق افغانستان

سعید فرهاد اکبری مشاور ارشد شورای عالی صلح اسبق حکومت پیشین افغانستان مدعی است که افراد استفادجو از نام وی به دنبال شناسایی زنان فعالین مدنی و فعالین سیاسی و حقوق بشری هستند.

تصویر سعید فرهاد اکبری مشاور اسبق شورای عالی صلح

به گزارش خبرگزاری پیشگو: سعید فرهاد اکبری مشاور ارشد شورای صلح حکومت پیشین و یکی از تاجران ملی مدعی است که افراد ناشناس و استفادجو از نام و شخصیت وی سوی استفاده کرده به دلایلی نا معلومی زنان فعالین مدنی را میخواهد مورد شناسایی قرار میدهد .

آقای اکبری با ارسال صدای به ادرس خبرنگاران و نشان دادن یک شماره تماس و واتس اپ مدعی است که فردی یا گروهی میخواهد از نام ادرس وی به ادرس بانوان فعالین مدنی افغانستان دسترسی پیدا کند.

عکس و شماره واتس اپ که درخواست شناسایی زنان شده است

در مورد اینکه این افراد چرا میخواهند به ادرس و مشخصات بانوان دسترسی پیدا کند آقای اکبری میگوید که من نمیدانم که چرا این افراد دست به چنین کاری زده است و ممکن گروه های تروریستی و یا دیگر گروه های استخباراتی منطقه پشت این قضیه دست داشته باشند.

وی از تمامی اداره های کشفی و استخباراتی داخل و بیرون از افغانستان تقاضا کرده است تا در شناسایی این فرد وی را همکاری نموده تا این گروه و یا شخص از طریق اداره عدلی و قضای مورد پیگرد قرار داده شده و به جزای اعمالش برسد.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …