Home / افغانستان / دگرمن حنیف رضایی؛ جنرال دولت وزیری بدذات و خاین ملی است!

دگرمن حنیف رضایی؛ جنرال دولت وزیری بدذات و خاین ملی است!

سخنگوی پیشین قول اردوی ۲۰۹ ارتش شاهین در شمال کشور گفته است که جنرال دولت وزیری بدذات خاین و یک انسان نمک ناشناس و قومگرا میباشد.

به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین که در اوایل سقوط جمهوریت به پاکستان پناهنده شد بود و در شهر کویته توسط ارتش پاکستان انکشور‌ بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت که بعد از اعتراضات گسترده رسانه های افغانستان و حتی رسانه ها و فعالین حقوق‌بشری پاکستان دوباره آزاد و به کشور دیپورت گردید به بود
اکنون در صفحه فیس بوکش جنرال دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع حکومت غنی را خاین ملی، بدزات و قوم گرا توصیف کرده است .

وی نگاشته است؛ ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است.!

جنرال دولت وزیری زمانی، مسئولیت معاون سخنگو و بعد سخنگویی وزارت دفاع را به عهده داشت.

خودم شاهدم که بارها و بارها در جمع سربازان ارتش طالبان را جنایت کاران عصر، خون آشام ترین گروه تروریستی تاریخ بشریت خطاب میکرد، او ملا عمر را یک تروریست و اجیر مطلقِ پاکستان میدانست.

سربازان را تشویق میکرد که در برخورد با اعضای این جنایت کار هیچ مدارا و تسامُح نداشته باشد، اما همین آدم امروز پسر ملا عمر، آن تروریست وطن فروش دیروز را یک افغان وطن دوست و اصیل میداند.

آقای رضایی همچنان در این نوشته خود گفته است که اگر موضوع هم‌ذات پنداری نیست چی دلیلی وجود دارد که این جماعت خائین نان به نرخ روز میخورند؟

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …