Home / افغانستان / جبهه ملی آزاداه گان برای حل بحران افغانستان در کشور هالند سیمنار دایر نمود

جبهه ملی آزاداه گان برای حل بحران افغانستان در کشور هالند سیمنار دایر نمود

دیروز شنبه مورخ ۲۳- ۴-۲۰۲۲. « سیمنار برسی بحران افغانستان و راه های بیرون رفت از آن » به میزبانی کمیسیون فرهنگی جبهه ملی آزاده گان افغانستان در شهر اورمند کشور شاهی هالند برگزار گردید.

در این سیمنار تعدادی از نمایندگان مردم در پارلمان پیشین افغانستان، شاعران، نویسندگان و نخبه های سیاسی افغانستان مقیم اروپا شرکت نموده بودند، وضعیت جاری کشور را به برسی گرفته نظریات پیشنهادات خود را ارایه نمودند و همچنان مقالات خود را که قبلا ترتیب داده بودند نیز به خوانش گرفتند.

گلنور بهمن مسول کمیسیون فرهنگی جبهه ملی آزاده‌گان افغانستان، پیام جبهه ملی آزاده گان را به خوانش گرفته و از اشتراک کنند ها خواست نظریات، پیشنهادات و انتقادات خود را شریک نمایند و از مردم افغانستان نیز خواست برای مبارزه در برابر گروه افراطی و تندرو چون طالبان از هر راه ممکن استفاده نمایند.

سردار رحمان اوغلی یکی از نویسندگان و شرکت کننده در این محفل گفت: افغانستان نیاز به بستر فرهنگی  دارد و در کنار اینکه ما بتوانیم با گروه جهل چون طالبان مبارزه نمایم در کنار تفنگ و ساختن یک ارتش نظامی به قلم نیاز داریم تا به مردم انگیزه داده شود که از هر راه ممکن با قلم و قدم در برابر این گروه مبارزه میکنیم.

نیما صورتگر که از طریق برنامه زوم به شکل انلاین در این برنامه شرکت نموده بود تمرکز صحبت های شان روی مشکلات مردم و تغیرات سیاسی در کشور بود بعد از اینکه گروه طالبان کنترل افغانستان را بدست گرفتند مردم از داشتن حق و حقوق شان محروم گردیده اند، نداشتن حقوق اساسی و انسانی،  افزایش فقر و بیکاری، افزایش خشونت علیه زنان و سانسور رسانه ها..

به گفته صورتگر: حدود ۴۰۰۰ تن از استادان دانشگاه های افغانستان از وظایف شان یا دست کشیدن یا برکنار شده اند و یا از کشور فرار نموده اند که این صورت نیاز مبرم است تا در برابر اینگونه یک گروه افراطی و وحشی از هر راه ممکن مبارزه کرد تا کشور را از این بجران نجات داد.

همچنان تعداد از استادان دانشگاه های کشور شاعرات و نویسندگان و فعالین سیاسی از طریق برنامه زوم به شکل انلاین نطریات و پیشنهادات خود را ارایه نمودند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

محمد آجان غلجایی در کنار مقاومت مسلحانه تا وادار سازی طالبان به پذیرش یک حکومت مردم سالاری، بر ادامه فعالیت های مدنی، فرهنگی و سیاسی تاکید نمود و همچنان ایجاد جبهه ملی آزاده‌گان را خیلی مهم دانست.

همچنان پیشنهاد نمود تا در برابر این گروه بی نهایت افراطی و وحشی طالبان، تبلیغات بیشتر گردد و افشا سازی از خیانت ها و جنایت های این گروه  تا به دید جهاینان رسانیده شود تا جنبش های ضد طالبانی چون جبهه ملی آزاده‌گان افغانستان بیشتر از سوی جامعه جهانی مورد حمایت قرار بگیرند.

کریم کوهیار در بخش پیشنهادات خود بهترین گذینه برای تامین امنیت و دسترسی به حقوق شهروندی را ایجاد نظام غیر متمرکز دانست.

صمد کارمند وکیل دور ۱۴ پارلمان افغانستان و یکی از فعالین سیاسی که در این سیمینار شرکت نموده بود به خبرنگار ما میگوید: من در این برنامه شرکت نمودم تا صدای خود را بخاطر بحرانی که در افغانستان به میان امده است بلند نمایم و تغیری که در افغانستان به میان امده و هنوز صدای مردم خفه میشود من اینجا امده ام تا صدای یک نسل ملی و دمورکات را بلند بکنم.

آقای کارمند همچنان گفت به همه معلوم است حکومت های که در بیست سال گذشته در افغانستان بوده زمینه شدند تا این بحران سیاسی در افغانستان به میان بیاید، همین حکومت ها و چهره های بودند که گروهی را که ناتو و دنیای غرب و سازمان ملل هنوز آنرا تروریست خطاب میکند این گروه به قدرت برسد، و شرکت کنندگان در این محفل تاکید کردند که ما به کار روشنگری خود بپردازیم و ادامه بدهیم. به خودآگاهی مردم بپردازیم، و بر اتحاد و همدلی مردم افغانستان تاکید کردند.

تا زمینه را مساعد بسازند برای یک تغیر فکری و فرهنگی و شگوفایی در درون افغانستان که در آن نه استبداد قومی و سمتی و مذهبی دیگر وجود نداشته باشد.

آقای کارمند همچنان این سمینار را خوب عنوان نموده و خیلی از آغاز این سیمنار خوشبین بود و بر ادامه چنین سیمنار ها از سوی جبهه آزاده‌گان و حتی نهاد ها و سازمان های جهانی تاکید نمود.

زرغونه ولی اشتراک کننده دیگری در این محفل بود که در رابطه به حکومت طالبان، گسترش فقط و خشونت علیه مردم این سرزمین و چالش های دیگر مقاله ی را به خوانش گرفت که مورد توجه زیادی از شرکت کننده گان این سیمنار قرار گرفت.

قابل ذکر است که در این محفل بیشتر از ۳۰ تن از نخفه های سیاسی و فرهنگی به شمول شاعران افغانستان که در کشور های اروپایی در این سیمنار به کشور هالند دعوت گردیده بودند و ۱۵ تن از افغان های دیگر از کشور های چون امریکا، ترکیه، ایران، هند، روسیه و عربستان سعودی به شکل مجازی از طریق برنامه زوم مشترک این محفل بودند.

در اخیر این برنامه تمامی اشتراک کنندگان محفل در کنار مبارزه مسلحانه در برابر گروه طالبان، تاکید بر مبارزات فرهنگی و سیاسی نمودند و گفتند که این مبارزه تنها وظیفه جوانانی نیست که در برابر طالبان تفنگ گرفته مبارزه کنند بلکه از استادان دانشگاه ها گرفته تا شاعران، نوسندگان و فعالین مدنی هر یک باید در برابر این گروه آماده مبارزه شوند، مقالات بنویسند اشعار خود را در برابر این گروه ها بسرایند و به دادخواهی های خود ادامه بدهند.

و بخش اخیر این محلفل تحت نام « صدای شسته‌ی باران » با خوانش شعر و مشاعره شاعران به پایان رسید.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …