Home / افغانستان / از تجارت جدید به نام مقاومتگر تا قهرمانان خیالی در کنار مبارزین واقعی

از تجارت جدید به نام مقاومتگر تا قهرمانان خیالی در کنار مبارزین واقعی

بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان بدست طالبان و سپردن حاکیمیت افغانستان توسط اشرف غنی رییس جمهور فراری افغانستان به گروه تروریستی طالبان که شامل لیست سیاه سازمان های تروریستی سازمان ملل متحد میباشد.

عکس ارشیف مبارزین اندراب

در افغانستان جبهه ی تحت نام جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود فرزند ارشد قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود شکل گرفت.

در اتبدا این جبهه متشکل از فرماندهان و جنرال های حکومت پیشین که اکثریت آنان مربوط به قوم تاجیک در شمال کشور میشوند اعلام موجودیت نمود.

سپس بعد از اینکه ولایت پنجشیر در معامله بین خودی اعضای این جبهه بدون هیچگونه درگیری و مقاومت جدی به این گروه طالبان سپرده شد، یک تعداد از فرماندهان این جبهه متواری به سلسله کوه های هندوکش شدند.

از جمهه جنرال خیر محمد خیرخواه اندرابی که در گذشته آمر امنیت فرماندهی امنیه ولایت بدخشان را بدوش داشت در ولسوالی های سه گانه اندراب ها، ولسوالی ده صلاح، ولسوالی بنو و ولسوالی پل حصار ولایت بغلان در مقابل گروه طالبان زیر اداره جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اعلام موجودیت نمودند.

همجنان فرد دیگری که از افسران ارشد حکومت پیشین در فرماندهی ولایت بغلان بنام فرمانده غنی اندرابی نیز با همکاری فرمانده خیر محمد خیرخواه فرمانده عمومی جبهه اندراب ها از سوی جبهه مقاومت ملی اندراب ها گماشته شد.

فرمانده حاجی سمیع جوان تحصیل کرده و نظامی، پسر شهید محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان که در سال ۲۰۱۳ در یک نتیجه یک حمله انتحاری از سوی گروه طالبان در مقابل ریاست شورای ولایت بغلان همراه با ۱۳ تن دیگر به شهادت رسیده بود، در کنار این دو فرمانده علام موجودیت نموده و با ۵۰ تن از وابستگانش در کوه پایه های ولسوالی ده صلاح اندراب در جمع ماقومتگران پیوست.

فرمانده بریالی سنگی که یکی از افسران ارشد کماندو بود در ولسوالی خوست ولایت بغلان در مقابل گروه طالبان علام موجودیت نمود و دست به مسلح سازی زد.

همچنان در ولایت پنجشیر نیز تعدادی از نظامیان پیشین مشمول ژنرال محمد امین امانی، معروف به امین جان حصارک یا حصارکی، که در روستای تاجیک ‌نشین مرشتان دره حصارک ولسوالی رخه ولایت پنجشیر میباشد بر علیه گروه ترورستی طالبان اعلام موجودیت کرد.

فرمانده حصارگ

حسیب پنجشیری مشهور به حسیب قوای مرکز، باشنده منطقه قوای مرکز شهر کابل و اصلیت مربوط ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر بوده فرد دیگری است که مردم افغانستان وی را به نام دزد و قاچاقبر می شناسند ولی در اصل وی دانش آموخته نظامی و با داشتن پیشینه نظامی در امنیت ملی افغانستان میباشد که نظر به بعضی خسومت های سیاسی و قومی از وظیفه نظامی دست کشید و پیش از سقوط افغانستان گروهی بر علیه اداره اشرف غنی در پنجشیر ایجاد کرد وی نیز به حمایت از جبهه مقاومت ملی در پنجشیر اعلام موجودیت کرد.

وزیر شتل نیز یکی از فرماندهان نظامی حکومت پیشن است که در وزارت دفاع ملی فرماندهی یک کندک کماندو را بدوش داشت و بعد از سقوط  پنجشیر با جمع از مبارزین دیگر به کوه رفت و در مبارزه علیه گروه طالبان پرداخت.

عکس مبارزین دره اندراب ها

دره های پنجشیر و دره اندراب در حال حاضر به نمادی از مبارزات آزادیخوانه مبدل شده است که در چند روز گذشته نه تنها به طالبان تلفات سنگینی وارد کرده اند بلکه به الگوی مبارزه آزادی خوانه ی در افغانستان و بیرون از افغانستان مبدل شده اند.

اما در این میان تعدادی از افراد فراری نیز هستند که خود در کشور های ایران و تاجیکستان بسر میبرند ولی از طریق شبکه های مجازی توسط نزدیکانشان و یا از ادرس های متسعار خود را قهرمانان جنگ معرفی میکنند مانند، جنرال حامد سیفی که دقیقا یک و ماه بعد از سقوط پنجشیر به توسط چرخبال همراه با آقای ریکستانی به تاجیکستان فرار کردند.

فرمانده اکمل و امیر نیز همینگونه از پنجشیر به تاجیکستان و ایران فرار کردند ولی در شبکه های مجازی هنوز هم به عنوان قهرمانان اندراب معرفی میشوند در حالی که وجود اینها بیشتر از یک پست فیس بوکی و خیالی چیزی بیش نیست.

همچنان تعدادی گروه های دیگری در ولایت های پروان، کاپیسا، بغلان، تخار، کندز، بدخشان، بلخ، جوزجان و فاریاب، فراه و هرات، نیمروز نیز بخاطر دفاع آزاد سازی کشور از وجود گروه تروریستی طالبان اعلام موجودیت کرده و برضد این گروه چندین عملیات های خود را انجام دادند.

در بسیاری از این ولایت ها تعدادی از مبارزین بدون وابستگی با هیچ جبهه که در حال حاضر چهار جبهه آزادی بخش تحت نام های، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، جبهه ملی آزاده گان تحت رهبری داکتر سلیمان، جبهه آزادی به رهبری جنرال یاسین ضیا جنرال ضیا سراج، تحریک ملی اسلامی آزادی افغانستان به رهبری جنرال متین سلیمان خیل در ولایت های مشرقی و جنوبی کشور فعالیت های شان را آغاز کردند، بیشتر مبارزین با هیچ یکی از این جبهه ها وابستگی ندارند.

بلکه به شکل خود مختار و کاملا مستقل عملیات میکنند ولی در گروپ های خورد از سه نفر گرفته تا گروپ های ده و یا بیشتر از آن .

اما تعدادی از سر گروپ ها در بسیاری از ولایت ها مبارزه را به شکل تجاری به خود ساخته اند.

عکس آرشیف

به طور مثال، زمانیکه یک عملیات از سوی یک گروپ برضد طالبان انجام داده میشود جبهه آزادی بنام خود و دست آورد های خود اعلام میکند و جبهه مقاومت ملی بنام دست آورد خود اعلام میکند و جبهه ملی آزاده گان به نام خود.

مقصر جبهه ها نیست بلکه تیم گروپ های است که هم از جبهه مقاومت ملی پول و امکانات نظامی میگیرد و خود را وابسته به آن میدانند یا هم از جبهه آزادی پول و امکانات میگیرند ویا از جبهه ملی آزاده گان.

کشته شدن یک فرمانده در اندراب ها باعث پیدا شدن اختلافات برای نشان دادن دست آورد های پیش از شهادت آن فرمانده بین جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی گردید که در نهایت تا ثبت کردن ویدیو نشر آن در شبکه های مجازی که گویا این فرمانده که به شهادت رسیده است مربوط به جبهه آزادی و امتیازات بعد از شهادت برایش داده شد.

همچنان انفجار یک موتر رینجر و تلفات بر طالبان در فیض آباد بدخشان چنین بدگمانی های در اعلان دست آورد ها بین جبهه ملی آزاده گان و جبهه مقاومت ملی ایجاد کرد.

شهادت یک فرمانده بنام فرمانده الماس در ولسوالی بگرام ولایت پروان نیز باعث شک و تردید بین جبهه ملی آزاده گان و جبهه مقاومت ملی شد که در نهاید افشا شد که فرمانده الماس هم از جبهه به رهبری احمد مسعود امکانات دریافت میکرد و هم از جبهه داکتر سلیمان.

ضربه وارد کردن به گروه طالبان در قصر جبل السراج ولایت پروان حدودآ دو ماه قبل نیز در نشر دست آورد های جبهه ها اختلافاتی به میان اورد که جبهه مقاومت ملی از ادرس خود اعلام نمود که ۱۳ طالب را کشتند و جبهه ملی آزاده گان نیز اعلام نمودند که افراد آنان ۱۳ طالب را کشتند و ۸ تن را زخمی ساختند.

اما در نهاید باید گفت که مبارزین واقعی و فرماندهانی که با همه زیر دستان شان در برابر گروه تروریستی طالبان میجنگند و تا هنوز با جبهه مقاومت نه تنها وفادار هستند بلکه حتی از امکانات شخصی خود نیز در برابر این گروه استفاده میکنند و بر مبارزه خود افتخار نیز میکنند جبهه های اندراب ها و پنجشیر میباشند که در فوق از آنان نام برده شد.چون فرماندهان، خیرمحمد، غنی، حامی سیمع، فرمانده شتل، فرمانده خصارک، فرمانده حسیب قوای مرکز و چند فرمانده دیگر در پروان و کاپیسا.

برای بیرون رفت از این مشکلات که باعث اختلافات بزرگ بین جبهه ها نگردد و می باسیت در راه مبارزه علیه گروه افراطی طالبان به شکل درست و منظم پیشروی داشته باشند این است که که فرماندهانی که با هر جبهه بعیت میکنند باید هویت شان مشخصا از سوی جبهه ها اعلام گردد ویا از ولسوالی های شان نام برده شود.

دیگر از پنهان نمودن چهره های شان در برابر کمره هیچ هراسی نداشته باشند تا جبهه ها نیز مانند گاوی شیرده برای بعضی ها محسوب نگردد.

مردانه وار بدون هیچ هراسی خودشان را به شکل واقعی با تمامی آمادگی و وفاداری وابسته به همان جبهه های که مرتبط به آنان است نمایند…

همچنان  فرماندهان عمومی جبهه های مذکور در همه ولایت های که حضور دارند، از اندراب تا پنجشیر و از بدخشان تا تخار باید جلو قهرمان سازی های خیالی را بگیرند باید اعلام کنند که آنان تنها با زیر دستان شان بر علیه طالبان در نبرد هستند  و افراد خیالی و معامله گران را باید افشا نمایند…

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …