Home / افغانستان / فرار ‌و شکست ننگین طالبان از اندراب ها

فرار ‌و شکست ننگین طالبان از اندراب ها

سه روز قبل بیش از سه صد تانگ های هاموی و ضربتی و موتر های  رنجر بنام تصفیه و تلاشی وارد ولسوالی های اندراب گردید.

به گزارش خبرگزاری پیشگو: برنامه طالبان قسمی طرح ریزی گردیده بود که باید هفت شبانه روز در سه ولسوالی اندراب ها تصفیه و تلاشی انجام میدادند  اما در دومین روز این عملیات تصفیه و تلاشی، جنگ آغاز گردید و بیشتر ۳۰ تن از افراد طالبان به شمول دو ولسوال و یک فرمانده برجسته آنان کشته شد در نهایت بعد از دو روز تلاشی لغو شد 

همچنان این تلاشی نیز نبوده بلکه طالبان بنام تصفیه و تلاشی به شکلی به دزدی به اندراب آمده بودند که حتی بوت های مردم را هم با خود بردند .

گروه تروریستی طالبان در یک هفته گذشته دو بار بزرگ‌ترین شکست را متقبل شدند 

نحستین شکست انان در منطقه حصارک ولایت پنجشیر و اکنون دومین شکست را نیز در اندراب تجربه کردند .

گروه طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ در یک تفاهم ننگین بین امریکا و طالبان توسط اشرف غنی رییس جمهور فراری حکومت افغانستان این کشور را بدون هیچگونه درگیری و خشونتی تصرف کردند، 

ولی هرگز فکر نکرده بودند که در مقابل بقایایی نیروهای امنیتی حکومت پیشین چنین شکست های را متقبل میگردند زیرا برای نیروهای حکومت پیشین در آن زمان از سوی فرماندهان قومی و گماشته شدگان حکومت سه نفره دستور جنگ نه بلکه دستور تسلیم شدن داده می‌شد .

مقاومتگرانی که در ولایت های پنجشیر، پروان، اندراب های بغلان، کاپیسا، کندز، تخار، بدخشان، بلخ، فاریاب و جوزجان، ننگرهار، کندهار و فراه و هرات و چندین ولایت های دیگر به دفاع از مردم و کشور، پرداخته اند همه مسلکی و نظامی های حکثمت پیشین اند که نظر به اختلافات منطقوی و سمتی ولی با یک هدف مشترک چندین جبهه های دفاع و آزادی را شکل دادند .

و در اصل گروه طالبان در این چند روز توسط سربازان و افسران با تجربه و آب دیده مسلکی ارتش و پولیس حکومت پیشین شکست میخورند که زیر نام جبهه های مختلف اعلام موجودیت کرده اند .

«جاوید احمد کارگر »

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …