Home / افغانستان / آیا باز شدن مکاتب راه حل برای مشکلات نسل آینده کشور است؟

آیا باز شدن مکاتب راه حل برای مشکلات نسل آینده کشور است؟

اول حمل ۱۴۰۱ برای مردم افغانستان روز غمناک بود باز نشدن مکتب ها باعث هیاهوی بسیار در رسانه ها و جوامع بین المللی شد.

نوشته ی از شبانه اصلاح استانکزی

تصویر آرشیف

مردم بدون اینکه متوجه عمق فاجعه‌ باشند خواستار باز شدن دروازه های مکتب ها به روی دختران استند.

با وجود اینکه باز کردن مکتب ها نه تنها که برای نسل جوان و گیرمانده در افغانستان موثر نخواهد بود بلکه نوع شست‌وشوی مغزی را به همراه خواهد داشت تا طی ده سال آینده نسل نو تابع و برده را تحویل نظام دیکتاتوری طالب بدهد که سرسپرده باشند و هرگز قدرت دادخواهی و مبارزه را نداشته باشند.

پس دلیل باز نشدن مکتب ها چیست و طالبان چی میخواهند؟


گروه تروریستی طالبان دیگر آن طالب مدرسه بیست سال قبل نیست که با نام بی چهره بنام ملا عمر رهبری میشد. گروه طالبان امروز یک گروه تروریستی مدرن و مجهز با قوت رسانه، استخبارات و حمایت همسایه ها است که این گروه خود را پیرو سیاست های گروه سپاه پاسداران می‌داند، به خوبی آگاه است چطور و در کجا ضعف اش را قوت ساخته از آن استفاده کنند.

گروه طالبان با فشار روی جامعه که به گروگان گرفته شده است خواهان مشروعیت برای خود هستند و تا جای هم توسط همین مردم عمدا موفق شدند.

باز کردن دروازه های مکتب بروی دختران نه تنها که برای طالبان مشکل آور نیست دستاورد های بسیار نیز با خود خواهد داشت چون طالب می‌تواند با باز کردن دروازه مکاتب چهره سیاهش را سفید بسازد و مشروعیت به حیث یک نظام را به دست بیاورد. اما آنچه طالبان می‌خواهند یک معامله بزرگ است.

معامله ی که تنها به رسمیت شناختن طالبان در سطح جهان ختم نشود بلکه ثروت و پروژه های بی شماری را نیر به همراه داشته باشد.
در چنین شرایط مردم باید متوجه شکل گیری و اساس گرفتن نظام دیکتاتوری که فاجعه آینده را رقم می‌زند و در حال وقوع است باشند.

تا ریشه را نزنند، چیدن برگ هرگز گیاه هرزه را خشک نمیکند.

فراموش نباید کرد که باز شدن و نشدن مکتب ها بروی دختران از فاجعه جلوگیری نمیکند، ریشه این گروه فاسد به حیث یک نظام باید خشکانده شود و مردم نه تنها زنان بلکه مردان نیز با داشتن حق قانونی چون حقوق بشری و انسانی شان را بدست بیاورند و بتوانند در یک انتخابات شفاف از حق قانونی و مدنی خود استفاده کرده رعیم ملی خویش را انتخاب کنند تا یک حکومت قانونی داشته باشیم.

در حال حاضر همه مردم افغانستان، از جوانان تا بزرگ سالان و از داخلی ها تا خارجی ها به فکر باز شدن مکتب ها هستند ولی قسمی که در بالا اشاره کردم هیچ کسی تا کنون در این مورد فکر نکرده اند که فرزندان شان چگونه مضامین را در این مکتب ها فرا خواهد گرفتند ؟

آیا مضامین مدارس دینی افراطی کویته پاکستان را فرا میگیرند یا مضامین علمی حکومت پیشین‌را که مدت بیست سال تمامی دانشمندان علوم افغانستان زحمات کشیدند و کتاب طرح ریزی کردند و به اختیار نسل جدید گذاشتند ؟

نخیر بعد از این در مکتب های گروه تروریستی طالیان همان مضامین طروریستی مدارس پاکستانی بپرسد نسل جدید قرار خواهد گرفت تا نسل نو مانند خودشان افراطی بار بیایند

بنا یگانه راه حل سرنگونی گروه تروریستی طالب و ایجاد یک حکومت همه شمول بر اساس آرای پاک مردم میباشد.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …