Home / افغانستان / گذاشتن ریش و لُنگی بالای آموزگاران مکاتب جبری شد!

گذاشتن ریش و لُنگی بالای آموزگاران مکاتب جبری شد!

آموزگاران مکاتب بعد از این ریش بگذارند و با لنگی و یا کلاه نماز شان را با جماعت برپا کنند

در مکتوبی که به خبرگزاری پیشگو رسیده است؛ وزارت معارف گروه طالبان به آموزگاران مرد دستور داده است تا بعد از نشر این مکتوب هیچ آموزگاری حق تراشیدن ریش خود را نداشته و نماز را با جماعت برپا کنند .

همچنان در این مکتوب دستور داده شده است که تمامی آموزگاران باید در هنگام نماز کلاه و یا لنگی بر سر داشته باشند .

همچنان برای زنان آموزگار و مامورین معارف نیز دستور داده شده است باید تمامی مراحل حجاب اسلامی را نیز مراعات نموده وارد ادارات مکاتب شوند .

کسانیکه تا کنون مراعات نکرده اند بعد از عید سعید فطر‌برایشان در مکاتب اجازه داده نمی‌شود و از این وزارت برکنار میگردند .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …