Home / اجتماعی / یک خبرنگار دیگر توسط طالبان مورد ضرب و شتم قرار کرفت!

یک خبرنگار دیگر توسط طالبان مورد ضرب و شتم قرار کرفت!

مالوف اشرفی یکی از خبرنگاران سابقه دار توسط طالبان مورد شکنجه قرار گرفت

تصویر مالوم اشرفی بعد از لت و کوب شدن

به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ مالوف اشرفی یک تن از خبرنگاران سابقه دار کشور در هنگام عبور از یک جاده در شهر کابل توسط طالبان شناسایی شده و به اتهام خبرنگار بودن مورد لت و کوب و ضرب و شتم قرار گرفته است.

آقای اشرفی میگوید، طالیان بعد از اینگه فهمیدند که من خبرنگار هستم چندین طالب از هر طرف مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و گفتند که در بیست سال گذشته شما خبرنگاران علیه ما خبرهای منفی نشر کردید باید کشته شوید.

تصویر مالوف اشرفی بعد از لت و کوب شدن توسط طالبان در کابل

آقای اشرفی همچنان میگوید که بعد از اینکه موبایل مرا از داخل موترم دریافت کردند توسط طالبان مورد بازرسی قرار گرفت و به اتهام اینکه من از جریان تهیه خبر در حکومت پیشین چندین عکس های نیروهای امنیتی داشتم میخواستند مرا به قتل برسانند اما هنگامی که شماره زبیع الله مجاهد و گروپ های واتس اپ شان را نشان دادم که و گفتم من با آنها در ارتباط هستم و روابط خوبی با سخنگوی آنان دارم از لت و کوب دست کشیدند و گفتند که مرا به بازرسی میبرند در حوزه

آقای اشرفی همچنان گفت وقتی خودم را کارمند آمریکاییان معرفی کردم طالبان مرا آزاد گردیده است.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …