Home / افغانستان / امریکا هیچگاهی دوست مردم افغانستان نبود!

امریکا هیچگاهی دوست مردم افغانستان نبود!

نویسنده – شبانه اصلاح ستانکزی


امریکا یکی از بزرگ ترین کشور های امپریالستی است که در طول تاریخ تکیه بر منافع خود داشته است در حقیقت کشور های امپریالستی هیچگاه اندیشه دستگیری و یا امداد کشور های را که به اصطلاح خود شان جهان سوم مینامند ندارند هر جنگ و یا مداخله که از طرف ابرقدرت ها صورت میگیرد روی اهداف خاص و مشخص که منافع آن کشور را در دراز مدت تظمین میکند استوار میباشد

تصویر آرشیف از خانواده های که منتظر دریافت کمک های غذایی در کابل هستند

نباید فراموش کینم که مارکس با نظر خیلی واضح و روشن مناسبات میان جوامع امپریالستی و کشور های روبه انکشاف را فقط روابط و مناسبات تولیدی میداند و عقیده دارد که مناسبات تولیدی عبارت است از روابطی که بین انسان‌ها در جریان تولید،‌ مبادله و توزیع نعم مادی به وجود می‌آید و عموماً به صورت مجموعه معینی از روابط مالکیت و خصوصیات طبقاتی یک جامعه ظاهر می‌شود.

امریکا در تمام کشور های که دست مداخله و تعرض را بنام کمک و برپا سازی حقوق بشر حق خود میداند فقط به دنبال منافع طلبی است، حمله بر طالبان در سال ۲۰۰۱ یکی از این پروژه ها بود که بنام برپای دیموکراسی و تامین حقوق زنان راه اندازی شد اینکه امریکا در افغانستان چی اهداف را دنبال میکرد روشن است، پس از ۲۰ سال جنگ نیابتی امریکا برنامه‌ی بنام صلح را روی دست گرفت و بدون کدام شرایط خاص دیموکراسی نیم بند افغانستان را بدست افراط گیرایی سپرد و خود رهسپار خانه شد، اینکه تاریخ با چی توضح و شرح این عمل ناشیانه امریکا را خواهد نوشت حرف تازه نیست، امریکا تجارب از اینگونه را در ویتنام و ممالک دیگر نیز داشته است.

دادخواهی صرافان شهر کابل

امریکا بعد از یک روی سیاهی کاملن عادی برای اینکه خود را عامی مردم و دیموکراسی نشان دهد دارای های افغانستان در بانک جهانی را مسدود کرده و اعلان نمود اجازه نمیدهد یک گروهی که از طرف جوامع بین الملل به رسمیت شناخته نشده به این دارای ها دسترسی پیدا کرده و از آن سو استفاده کند.

در مدت کمتر از شش ماه گروه طالبان شروع به اقتدار دیکتارتوری مذهبی و قومی کرده و هر کس و عاملی را که ممکن است آنها را به چالش بکشد از سر راه میبردارند و بدون ترس با دروغ و انکار از دستگیری و ترور مردم عام شروع تا بقایایی نیروهای امنیتی و دیگر مامورین حکومت پیشین، وکلای مدافع، فعالین مدنی و حقوق بشری و زورگویی ادامه میدهند.

در چنین شرایط امریکا بخشی از پول های مسدود شده مردم افغانستان را که ۳.۵ ملیاد دالر میشود را آزاد میکند و با چشمان پر اشک دلیل این کار را فقر و فاجعه بشری مینامد که مردم عام را تهدید میکند، در ضمن میلغ ۳.۵ ملیاد دالر مردم افغانستان را به خانواده های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر کنار میگذارد و خوشحال است که بعد از بیست سال قلب مردم امریکا را با این کار بدست می آورد، در حالیکه در حمله ۱۱ سپتامبر هیچ افغانستانی در آن حمله بر برق های دوقلو مرکز تجارتی در امریکا نقش نداشتند زیرا ۱۴ تن از جمله کنندگانی که مقصر دانسته شده اند همه عرب نژاد و یک طراح آن پاکستانی بود و رهبری آن بدست اسامه بن لادن نیز یک تروریست ملیاردر عرب بود که چند سال قبل در حالیکه در یک منطقه محافظت شده نظامی زندگی میکرد توسط نظامیان امریکایی کشته شده و جسد وی در بحر دفن گردید .


هدف از این رها سازی چیست؟
پول مسدود شده بانک‌ مرکزی ذخیره اسعاری یا پشتوانه پول افغانی است که موجودیت این پول تظمین کننده ارزش پول افغانی در بازار است و هرگاه این پول از طرف هر نهادی از بانک گرفته و به مصرف برسد قدم دوم اغاز فاجعه فرو ریزی اعتبار پول افغانی خواهد بود.

پولی که پشتوانه مالی ندارد مساوی به کاغد سفید است یعنی برگشت به دوره اول ۲۵ سال قبل طالب و‌همان بوجی های پر از نقدینه که برای خرید یک بوجی آرد هر خریدار با خود انتقال میداد .


در حقیقت امریکا با نابود سازی ارتش و بیرون کردن قشر به اصطلاح روشن فکر ضربه آخر و کاری را که میتواند به افغانستان وارد کند فاجعه در زمین زدن ارز کشور است که این بحران راهی برای نجات ندارد و زمینه سو‌استفاده و احتکار را ایجاد میکند.

مطمینا امریکا پول های باقیمانده را نیز با بهانه‌ی از لقمه مردم گرسنه افغانستان خواهد ربود، جالب است که عکس العمل مردم عام و سیاست مداران افغان در این مورد بسیار نرم و فراتر از نوشته های کوتاه روی شبکه های اجتماعی چیزی دیگر نبوده است که این خود نمایانگر نبود رهبر مردمی در میان سیاست گران افغانسان است.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …