Home / افغانستان / طالبان یک زن دیگر را از شهر هرات ربودند و یک مرد را آزاد کردند

طالبان یک زن دیگر را از شهر هرات ربودند و یک مرد را آزاد کردند

جنگجویان گروه طالبان موسی شاهین قعال مدنی و هنرمند محلی خوان ولایت غور که هفته گذشته توسط طالبان هرات ربوده شده بود آزاد کردند.

تصویر موسی شاهین بعد از رهایی از چنگ طالبان

به گزارش خبرگزاری پیشگو: استخبارات گروه طالبان در ولایت هرات موسی شاهین یکی از هنرمندان محلی را را که هفته گذشته اختتاف نموده در حالیکه به شدت شکنجه نموده اند را آزاد کردند .

همچنان گروه طالبان دیروز یک بانو ثریا دانش که عضوسازمان حقوقی و تحقیقاتی افغانستان یا « کوا » میباشد را از شهر هرات اختتاف نمودند .

قابل ذکر است که سه روز قبل دفتر مرکزی « کوا» در شهر کابل از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته همه وسایل این دفتر را شکستند وبه شمول رییس تعداد زیادی از اعضای این سازمان را با خود برده اند .

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …