Home / افغانستان / ریاست ۴۰ امنیت ملی افغانستان تبدیل به مرکز آي اس آي پاکستان گردیده است

ریاست ۴۰ امنیت ملی افغانستان تبدیل به مرکز آي اس آي پاکستان گردیده است

در تازه ترین راپور های که به خبرگزاری پیشگو رسیده است، گروه امارت اسلامی طالبان و خصوصا ریاست عمومی استخبارات این گروه هیچگونه سلاحیتی در این ریاست نداشته حتی امر بازداشت و آزاد سازی افراد نیز از کشور پاکستان صادر میگردد.

یچشم دید یک تن از افرادی که در این ریاست همه چیز را دیده است و ما نمیخواهیم از وی نام ببریم میگوید: در چند ماه گذشته به شمول عالیه عزیزی ده ها تن از زنان شامل نیروهای امنیتی حکومت پیشین، دختران معترض، و چندین تن از معترضین که در زمان حکومت پیشین در مقابل سفارت پاکستان تظاهرات نموده بودند و شعار های مرگ به پاکستان گفته اند توسط افراد همین ریاست دستگیر و تحت شکنجه قرار دارند.

این شاهد عینی همچنان میگوید که تمامی دخترانی که در سه هفته گذشته بازداشت شده اند نیز در همین ریاست زندانی هستند.

همچنان سه سال قبل گروهی از جوانان و فعالین مدنی در پیوند به نا امنیتی های ولایت های مرزی افغانستان از سوی پاکستان خصوصا، شلیک راکت ها از سوی نظامیان آن کشور بالای ولسوالی های دانگام و چپرهار در مقابل سفارت کشور پاکستان دست به اعتراض زدند و در ابتدای آن دادخواهی، بیرق کشور نایجریا را اشتبآ بجای بیرق کشور پاکستان آتش زدند و این خبر در رسانه های ملی و بیرون مرزی در همان زمان بازتاب گسترده داده شد حتی رسانه های داخلی کشور پاکستان نیز آن زمان این خبر را به صورت گسترده پوشش دادند و بحث های زیادی بالایش نمودند که در اصل ممکن این آتش زدن بیرق نایجریان خود نوع به بازاریابی رسانه ی تبدیل گردید.

اما اکنون همین ریاست ۴۰ امنیت ملی دو تن از پسرانی که در آن تظاهرات دست داشتند و تا هنوز نام های شان نیز رسانه ی نگردیده است از مدت سه روز به این طرف که در همین ریاست ۴۰ زیر شکنجه قرار دارند و گفته میشود که از اینها در حال تحقیق هستند تا بالای این افراد اقرار نمایند که همان تظاهرات از سوی سفارت کشور هندوستان در مقابل سفارت پاکستان راه اندازی کردیده بود.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …