Home / افغانستان / اعلام موجودیت جبهه ملی آزاده‌گان افغانستان و حمایت گسترده زنان ومردان در ولایت های مختلف!

اعلام موجودیت جبهه ملی آزاده‌گان افغانستان و حمایت گسترده زنان ومردان در ولایت های مختلف!

جبهه ملی آزاده گان افغانستان قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را با عتبار دانسته و سپردن کار به اهل کار را یگانه داشتن حقوق مساویانه زنان با مردان را از جمله وظایف خود دانستند.

به گزارش خبرگزاری پیشگو : در اعلامیه جبهه ملی آزاده گان افغانستان که به خبرگزاری پیشگو رسیده است در آن از همه مردم افغانستان دعوت صورت گرفته است تا در برابر گروه طالبان یکجا شده و علیه این گروهی که دست شان به خون هزاران هم وطن ما آلوده است یکجا شوید و افغانستان از چنجکال تروریستان غلام های بیگانه نجات بدهیم زیرا امروز افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به اتحاد و برادری و همدیگر پذیری نیاز دارد.

همچنان در این اعلامیه گفته شده است که ما همه از درد و رنج همدیگر خوب آگاه هستیم و بیاید دست بدست هم داده از راه مبارزه علیه این گروه از قلم تا قدم باهم یکجا مبارزه کنیم.

همچنان در یک بخشی از این اعلامیه اشاره به کسانیکه در کنار طالبان قرار گرفته اند از آنان نیز دعوت شده است و گفته شده است که آغوش جبهه ملی آزاده گان افغانستان بروی آنان باز است و در غیر آن انچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بر یک اشغالگر جزایی تعین شده است با تغیر اندک این قانون اساسی مورد الاجرا میباشد و در آن جزای اشغالگر مرگ گفته شده است و ما ناگذیر آنرا عملی کنیم

همچنان در این اعلامیه فته شده است که که گروه طالبان یک گروه جناینکار است و به هیچ دلیلی این جبهه با قاتلین مردم افغانستان به روی میز مزاکره نخواهد نشستند.

جبهه ملی آزاده گان افغانستان مربوط به همه مردم افغانستان است و نمایندگی از یک افغانستان واحد و یکپارچه میکند و قابل تجزیه و انحصار نمیباشد

در بخش دیگری از این اعلامیه به شمول یک گروهی از زنان کابل که روی شان با چادر پنهان گردیده است، تعداد زیادی از مردان و تیم های مختلف مسلح و مجهز با سلاح های مختلف النوع، در ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، پروان، بدخشان و بلخ حمایت شان را از جبهه ملی آزاده گان افغانستان اعلام کردنه گفتند که به نسبت خیانت های یک تعداد تعداد سیاسیون قوای مسلح کشور از هم پاشیده و خود را سربازان این کشور اعلام نمودند و گفتند تا رسیده به آزادی افغانستان و یا شهادت تحت نام جبهه ملی آزاده گان فعالیت های شان را بر ضد گروه طالبان ادامه میدهند.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …