Home / اجتماعی / دختران دایکندی بالای طالبان کلاه گذاشتند!

دختران دایکندی بالای طالبان کلاه گذاشتند!

گروه طالبان بخاطر آزاد سازی دارای های افغانستان خواستند از دختران دایکندی سوی استفاده نمایند ولی دختران دایکندی بر طالبان کلاه گذاشته اعتراض را به نفع خود خاتمه بخشیدند.

جمعی از زنان در ولایت دایکندی، پیش از چاشت دیروز به حمایت از طالبان در این ولایت راهپیمایی کرده و خواستار رهایی پول های مسدود شده کشور از سوی آمریکا شدند.
اما برخی منابع محلی در دایکندی، می گویند که این راهپیمایی با شعار های “تعلیم، کار و آزادی ” از سوی شماری از بانوان مخالف طالبان، از هدف منحرف شد و از هم پاشید.

در این تظاهرات دختران دایکندی با نشان دادن پلی کارت های که در آن نگاشته شده بود، ما از حکومت امارت اسلامی طالبان حق کار، نان، و آزادی میخواهیمرا با خود حمل میکردند .

همچنان این دختران شعار حق آزادی، کار و غذا شهار میدادند و از حکومت سرپرست امارت اسلامی خواستند که برای شان آزادی کامل داده شود.

بر این اساس در نیمه های راه پیمایی، ملا های طالب متوجه این شعار های این زنان شده و هنگامی که این زنان را منع به شعار های آزادی و کار و نان نمودند این تظاهرات از هم پاشید .

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …