Home / افغانستان / اعتراض و هشدار شماری از خبرنگاران به نهاد های جهانی خبرنگاران!

اعتراض و هشدار شماری از خبرنگاران به نهاد های جهانی خبرنگاران!

شماری از خبرنگاران در شهر کابل دست به اعتراض زده و از نهاد دفاع از حقوق خبرنگاران بین المللی خواهان شفافیت در ارسال و توزیع کمک ها به خبرنگاران افغانستان و پروسیه تخلیه خبرنگاران از افغانستان شدند.

اعتراض خبرنگاران در کابل

به گزارش خبرگزاری پیشگو: این خبرنگاران که به نسبت چالش های امنیتی در یک مکان سربسته دور هم جمع شده بودند، با دست گرفتن پلی کارت ها از نهاد های حامی خبرنگاران افغانستان خواهان شفافیت در کمک های فرستاده شده بعد از سقوط افغانستان بدست طالبان شده و گفته اند که پروسه تخلیه خبرنگاران نیز شفاف نبوده نهاد ها و افرادی که بنام کمک به خبرنگاران لیست های را به نهاد های بین المللی بنام خبرنگاران ترتیب داده اند اکثریت این افراد خبرنگاران نه بلکه وابستگان مسولین نهاد و افراد هستند .

اعتراض خبرنگاران کابل

همچنان این خبرنگاران گفته اند که بزودی کمیسیونی را از میان خود خبرنگاران کابل تشکیل میدهند تا خبرنگاران واقعی در لیست کمک ها و لیست تخلیه خبرنگاران گنجانیده شود و در غیر آن هیچ فردی و یا گروهی و یا هیچ نهادی بعد از این در داخل افغانستان حق ندارند تا از نام خبرنگاران افغانستان سوی استفاده کنند.

این خبرنگاران گفته اند که تعداد زیادی از خبرنگاران با آنان همصدا و همراه هستند ولی به نسبت مشکلات امنیتی و ترس از طالبان نتوانستند در این اعتراض شرکت نمایند ولی برنامه های اینها ادامه دارد و بزودی دامنه دادخواهی های آنان در دیگر ولایت ها نیز آغاز میگردد نهاد های حامی خبرنگاران جهانی متوجه این نکته شده و از حق و حقوق خبرنگاران واقعی در افغانستان دفاع صورت بگیرد.

در این اواخر گفته میشود که یک تعداد از افرادی که در کشور های جرمنی و فرانسه بسر میبرند با استفاده از موقعیت در نزدیکی های دفاتر آٰر ایس ایف و دیگر نهاد های بین المللی خبرنگاران، لیست های را ترتیب داده اند که گویا این افراد خبرنگار هستند و زندگی شان در خطر قرار دارد در حالیکه اطلاعاتی که به این خبرگزاری رسیده است در این لیست های ترتیب شده به نهاد ها این افراد حتی مبلغ ده هزار دالرنیز از افراد گرفته اند و نام های شان را به جای خبرنگاران واقعی جاگذین کرده اند تا آنان بنام خبرنگار از افغانستان انتقال گردد.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …