Home / افغانستان / زنان معترض؛ حبیبه سرابی، سیماثمر، ظریفه غفاری، حوریه مصدق، وشهرزاد اکبر نماینده زنان افغانستان نیستند!

زنان معترض؛ حبیبه سرابی، سیماثمر، ظریفه غفاری، حوریه مصدق، وشهرزاد اکبر نماینده زنان افغانستان نیستند!

این زنان معترض میگویند که زنان پروژه‌ای و مافیایی که هیچ ارتباطی با درد، رنج و مشقتِ زنانِ افغانستانی ندارند، در نشست آینده سازمان ملل دعوت شده اند.

به گزارش خبرگزاری پیشگو: زنان و بانوان معترض که در یکی از مکان های سر بسته با نشان دادن پوستر ها اعتراض شان را در پیوند به شرکت زنانی که از سوی اروپایی ها و غربی ها خود انتخاب شده اند اعتراض نمودند و این زنان میگویند که حبیبه سرابی، سیما ثمر، ظریفه غفاری، حوریه مصدق و شهرزاد اکبر، کسانی اند که سالهای زیادی از نام زنان به تجارت مافیایی سیاسی و معامله‌گری پرداختند و فرصت‌های طلایی را در پیش چشمان ما با آتش سوزاندند.

متاسفانه سازمان ملل و دیگر گروه‌ها و کشورهای جهان با چشم بسته، هنوز به همین زنان پروژه‌ای و فسادپیشه استیژ نماینده‌گی زنان افغانستان را واگذار می کنند، که این خود جفای مطلق است.

خواست ما از جامعه جهانی وسازمان ملل اینست تا در همچو نشست ها از زنان معترض داخل کشور دعوت شود تا اونها صدای مردم و ما زنان را به سمع جهانیان برسانند ونباید سرنوشت برای زنِان افغانستانی همچنان تاریک بماند.


این زنان میگویند که مدت نزدیک به پنج ماه میشود که ما، حقِ ،آزادی‌های مشروع، حق کار، حق تحصیل، حق حضور در اجتماع و حق فعالیت در عرصه‌ های گوناگون را برای دختران و فرزندان خود مطالبه داریم و مهم‌تر از همه امنیت و تضمین حق زنده‌گی از خواست های ماست. جهان برای رسیدن به این حقوق، مارا تنها نگذارد.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …