Home / افغانستان / سازمان ملل متحد واقعآ پناهجویان افغانستان را در اندونیزیا فراموش کرده است؟

سازمان ملل متحد واقعآ پناهجویان افغانستان را در اندونیزیا فراموش کرده است؟

مهاجرین افغانستانی در اندونزای از هفت الی ده سال به بی سر نوشتی محض به سر میبرند ولی از طرف دولت اندونزی هیچ گونه کمک صورت نگرفته است

این مهاجران با اعتصاب و دادخواهی های پی در پی هنوزم صدای اینها را هیچ نهاد یا سازمان پاسخ نداده است.

یک پناهجوی که نزدیک به یازده سال میشود در کشور اندونزی به سر میبرد میگوید: طی سه سال اخیر ۱۴ تن خود کشی کرده و ده ها تن دیگر بر اثر مریضی گوناگون و عدم توجه سازمان بهداشت آی او ام، جان های خود را از دست داده آند.

آنها با ابزار نگرانی می افزاید، که تا حالا هیچ نهاد صدای مارا نشنیده حتا کمیساریای سازمان ملل متحد که مسول حقوق مهاجرین است و حتا کوشش هم کردند که صدای ما را خفه کنند .

مهاجرین که طی سال های گذشته به کشور های اروپایی غیر قانونی سفر کرده، آنها به بی سرنوشتی به سر میبرند
تعداد زیادی این مهاجران جان های شأن را از دست داده اند.

این مهاجران گاهی با دوختن لب های شأن اعتراض میکنند و گاهی را راه پیمایی، اما چندی پیش یکی از مهاجرانیکه ۲۲ سال سن داشت خود را در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر میدان، آتش زده و سپس جان باخت.

در همین حال یکی از پناهجویان در اندونزیا میگویند، که طی چندین اعتراضات مهاجرین افغانستان بادخالت های پولیس اندونزیا و پولیس امگریشن اندونزیا روبرو شدیم و آنها کوشش می‌کنند که صدای مارا خفه کنند.

وی افزود، که پولیس اندونزیا با بی رحمی مهاجران را بار ها به حد شکنجه می کنند که روانه بیمارستان ها میسازندو هیچگونه حکومتی هم پاسخگو در این مورد نیست و حتی سازمان ملل متحد چنان خاموشی اختیار کرده اند گویا سازمان ملل متحد را خواب برده است.

این در حالیست که به تاریخ ۵ جنوری ۲۰۲۲ ، یک روز پیش نیز یک تن در شهر مکاسار این کشور بر اثر بی توجهی سازمان بهداشت سازمان ملل جان خودرا از دست داد و از شنیدن مرگش یک تن از رفیقایش نیز سکته قلبی کرده است و جانش را از دست داد و بعدا تمام شهر ها با پوشیدن کالای یونیفرم کمیساریای سازمان ملل متحد دست به اعتراض زدند.

اما هنوز که هنوز است هیچگونه پاسخی از جانب کمیساری سازمان ملل متحد در اندونیزیا و هیچ نهاد مدافع حقوق انسانی بلند نشده است گویا مردم افغنستان را حتی این سازمان ها کاملا فراموش کرده اند.

این درحالیست که بعد از تسلیمدهی حکومت پیشین توسط محمد اشرف غنی رییس جمهور پیشین این کشور به گروه طالبان یعنی مخالفین این حکومت، ده ها هزار افغان به کشور های اروپا و امریکا و دیگر کشور های همجوار افغانستان آواره شده اند ولی اندونیزیا اولین و یگانه کشوری میباشد که با پناهجویان این کشور نه تندها بدرفتار میکند بلکه حتی پناهجویان از حقوق ابتدایی پناهندگی در این کشور مستفید نشده اند.

گزارش ـ نظیفه احمدی – کابل

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …