Home / افغانستان / دادگاه صحرایی یک جوان در شهر کابل و عتراف طالبان به این نوع دادگاه!

دادگاه صحرایی یک جوان در شهر کابل و عتراف طالبان به این نوع دادگاه!

نوار تصویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یک‌عضو گروه طالبان، بعداز لت و کوب یک‌ جوان، مو های سر او را قیچی می‌ می‌کند

سخنان عضو گروه طالبان در فلم نشر شده در شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل صدا گزاری قابل فهم نیست و ادعا شده که طالبان این جوان را به دلیل شکل مو سرش مجازات کردند.

ساعتی قبل گروه طالبان با ارسال اصل نوار تصویری به آدرس رسانه ها گفته اند که ویدئو پخش شده دست‌کاری شده و جوان که در نوار تصویری دیده می‌شود متهم به دزدی بوده است.

آنچه که حتی سخنگویان این گروه نیز بر آن هیچگونه آگاهی ندارند عدم دانش کافی از قانون شهروندی و قانون انسانی می‌باشد .

https://www.facebook.com/1825663313/videos/464463095090557/

اینگونه دلیل اعضای طالبان در برخورد با دیگر انسان های جامعه افغانستان، نشان می‌دهد که حتی رهبران و سخنگویان طالبان از دانش و معلومات کافی عصری برخوردار نبوده و تنها حرف زور و جنگ را میدانند .

زیرا از نظر قانون حقوق بشری، توهین و برخورد زشت حتی با انسان های که مراحل دادگاه را نیز سپری نموده باشد جواز ندارد و اینگونه برخورد با یک فرد در انظار عام نوع دادگاه صحرایی از شیوه های قرون وسطی به شمار میرود.

https://fb.watch/ak0hQGmiqk/

پیش از این قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخله در یک نوار صوتی به خبرگزاری پیشگو گفته بود که نیروهای امارت اسلامی بخاطر بقای خویش حتی حق دارند تا هرکی برخلاف امارت عمل کنند را بکشند.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …