Home / افغانستان / حزب عدالت و توسعه خواهان ایجاد حکومت همه شمول شد

حزب عدالت و توسعه خواهان ایجاد حکومت همه شمول شد

حزب عدالت و توسعه طی یک کنفرانس خبری پیرامون حمایت از مسوده مطالیات اهل تشیع که توسط شورای علمای شیعه، جریانهای سیاسی مذهی و نهاد های مدنی، در کابل دایر گردیده بود، خواهان ایجاد حکومت همه شمول از سوی طالبان شد.

شفیق الله شفیق، استاد د‌انشگاه در این گنفرانس گفت؛ ما باید دولت همه شمول داشته باشیم، از حکومت گذشته درس بگریم زیرا تک قدرتی کشور را آباد نمیکند، امروز وضعت افغانستان به مساویه باغ می ماند که هیچ گاه به یک میوه خرم نمیشود بلکه با درختان و گلها نهایت زیبا میشود، کشور ما اقوام متخلف دارد. باید از افراد شایسته و تحصیل کرده در دولت استفاده گردد

وی تاکیئد کرد؛ که با امدن امارت اسلامی تمام جوانان و نخبه گان کشور ا ترک کردند و بیشتر شان را از دست دادیم ودلیل به رسمیت نشناختن این گروه دلیل عمده دارند طالبان حکومت همه شمول نمیخواهند انها تاکیید شان در آیه است.
تنها بخش آیه نمیتواند گره گوشا باشد. در متن اگر درست باشد در حاشیه درست نیست.

به گفته آقای شفیق، طالبان باید کار را طبق اصول پیش ببرند برای افراد متقد و افراد تحصیل کرده کار مهیا شود، برای شان ارزش قایل شوند.

سخی بهزاد رییس کمیته سیاسی حزب عدالت و توسعه میگوید؛ امروز در افغانستان به روزنامه نگران و خبرنگاران رحم نمیشود ما شاهد بودیم که خبرنگار لت و کوب شدند، خبرنگاران به گونه مرموزانه به قتل رسیدند، به صدای خبرنگاران گوش داده نمیشود خواهش ما از جامعه جهانی و دولت امارت اسلامی این است که با خبرنگاران برخود خوب کنند.

وی می افزاید؛ که فقر در افغانستان به اوج خود رسیده، باید پول های منجمد شده ی افغانستان آزاد شود تا مردم افغانستان از این مشکل رهایی یابند، امروز ما شاهد هستیم بخاطری یک لقمه نان یک فامیل کودک خود را به فروش میرساند، ما از جامعه جهانی میخواهیم پول ها را آزاد سازند.

در این حال سید جواد حسینی؛ رهبر حزب عدالت و توسعه” می گوید؛ تحولات اخیر کشور ضربه بزرگ به تمام مردم، بخصوص شیعیان کشور بوده است. ما هنوزم امید داریم که کشور دوباره آزاد شود.

وی تا کئید کرد.؛ که شعیان افغانستان راه متقابل انتخاب نکرده بلکه راه گفتمان انتخاب کرده است امید واریم این نیت صلح دوستی شیعیان افغانستان را به ناتوانی بحث نکنند. ۲۵ فیصد مردم افغانستان شعیه اند نباید این قشر را نادیده بگیرند.
باید به حق این مردم پاسخ درست بدهند و به صدای شان گوش داده شود.

ما امروز با مشکل جدی اقتصادی روبرو هستیم زمانی ما از این مشکل رهایی پیدا می کنیم که یک دولت قوی داشته باشیم.
آن دولت زمانی موثر است که حمایت مردم را داشته باشد، ما از دولت امارت اسلامی میخواهیم که به صدای مردم گوش کند.

وی اضافه نمود؛ زنان که امروز در خیابان ها افتاده اند زنان قهرمان هستند
باید به صدای زنان گوش داده شود، زنان افغانستان حق تحصیل حق کار حق مشارکت سیاسی، را دارند، باید برای زنان افغان حق شان داده شود.

این در حالیست که از زمان روی کار امدن امارت اسلامی و امدن گروه طالبان، به افغانستان پنج ماه می گذرد اما جهانیان تا کنون این گروه را به رسمیت نه شناخته اند.

گزارش – نظیفه احمدی – کابل

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …