Home / اجتماعی / زنان درکابل؛ ما نان وغذا نداریم و ملاه ها دخالت در سیاست را رها کرده به مساجد برگردند

زنان درکابل؛ ما نان وغذا نداریم و ملاه ها دخالت در سیاست را رها کرده به مساجد برگردند

گروهی از زنان افغان امروز در کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این اعتراض بعد از آن در شهر کابل صورت گرفت که جمع از خانم ها در شبکه های مجازی هشتکی را ایجاد کردند و بخاطر بلند رفتن قیمت مواد اولیه ، نرخ بیکاری، عدم مشارکت زنان در حکومت طالبانی دست به اعتراض زدند .

“نان، کار، آزادی، مشارکت سیاسی” بخشی از شعار های این زنان در شهر کابل بوده و این زنان خواستار مشارکت همه‌جانبه در تمام عرصه‌ها در حکومت طالبان شده اند .

در مصاحبه های این زنان که در شبکه های مجازی دست بدست گردیده است، این زنان از حکومت طالبان خواسته گفتند، با تمامی احترامی که با جامعه روحانیون و ملا ها داریم و احترام نیز قایل هستیم ولی ملا ها باید به مساجد برگردند نه در سیاست دخیل شوند زیرا این سیاست ملا ها است که ۹۵ درصد مردم افغانستان نان و کار ندارند، ملا ها بگذارند تا افراد اکادمیک در سمت های مربوطه گماشته شوند.

در حال حاضر از فرماندههان امنیه و وزاری حکومت تا کوچک ترین روسای ادارات حکومت طالبان را ملا ها تشکیل میدهد که هیچ زنی در این سمت ها نیز گماشته نشده اند .

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …