Home / اجتماعی / دزدیدن پارک تفریحی در اهواز ایران!

دزدیدن پارک تفریحی در اهواز ایران!

یکی از باشندگان شهر اهواز کشور ایران ویدیوی را در تیوتر خود نشر کرده است و نشان میدهد که تمامی وسایل تفریحی یک پارک تفریحی در شهر اهواز ایران به غارت برده شده است .

در این ویدیو که بخشی آن را بی بی سی نیز نشر کرده است یک باشنده شهر اهواز در جریان تصویر برداری میگوید که دو شب قبل ویدیوی را نشر کرده بوده که نیمی از وسایل این پارک تفریحی به سرقت برده شده است ولی شب گذشته حتی پایه های فلزی این شب را نیز دزدیده اند.

اینکه چی کسی وسایل این پارک را دزدیده است تا کنون مشخص نیست ولی این فرد در صحبت هایش با یکی از راننده های یک کامیونی که از راه عبور میکند برایش میگوید که پارک را دزدیدند و بردند و فردا شهرداری هم میاید و سنگ های این پارک را جمع کرده خواهد بردند.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …