Home / افغانستان / نامه سرگشاده خبرنگاران افغان به سران چندین کشورهای اروپایی

نامه سرگشاده خبرنگاران افغان به سران چندین کشورهای اروپایی

اعتراض خبرنگاران افغانستان در برابر سیاست های رهبران برخی از کشور های اروپایی و امریکا بخاطر برنامه تخلیه سازی و نجات جان خبرنگاران افغانستان.

به گزارش خبرگزاری پیشگو؛ این نامه که به سران کشور های فرانسه‌، آلمان و کانادا فرستاده شده‌است؛ در آن خبرنگاران از افزایش تهدید روز افزون امنیتی، در برابر جان‌شان و گرسنه‌گی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این نامه‌ آمده‌است که با گذشته هر روز، خبرنگاران در افغانستان از سوی طالبان، سلاخی گردیده و‌مورد بازداشت و به مکان های نامعلوم انتقال داده می‌شوند ولی جامعه بین المللی خصوصن فدراسیون جهانی خبرنگاران هیچگونه توجهی در قبال جان خبرنگاران نداشته ولی نماینده فدراسیون جهانی خبرنگاران در افغانستان یک تعدا زیادی را بنام خبرنگار از این کشور بیرون نموده اند که اصلا خبرنگار نبودند، اما خبرنگاران واقعی هر روز با چالش و و مشکلات امنیتی و در داخل افغانستان دست و پنجه نرم میکنند .

شمار این خبرنگاران که به بیش از صد تن می‌رسند و همچنان گواهی نامه‌هایی تائیدی نهاد های جهانی خبرنگاران و برخی از کشور های اروپایی را نیز دارند، میگویند: با داشتن این گواهی‌ نامه‌ها که، نشان می‌دهد جان‌شان در خطر است، شامل روند تخلیه شده‌اند؛ اما تا اکنون از تخلیه شان هیچ خبری در دست نیست ولی بعضی حلقاتی که با فدراسیون جهانی خبرنگاران ارتباط دارند این پروسه تخلیه سازی را بخاطر مقاصد شخصی خود ‌استقاده نموده و از آن سوی استفاده نمودند.

افرادی که خبرنگار نبودند را به بیرون از کشور انتقال دادند ولی خبرنگاران واقعی هر روز مورد لت و کوب و تهدید به مرگ میشوند و حتی به جا های نامعلومی توسط ساربازان طالبان انتقال داده میشوند.

این خبرنگاران که، در بخش های مختلف افغانستان در خفا بسر می برند، در نامه‌شان هشدار داده‌اند که، اگر در روند تخلیه آنان تاخیر صورت گیرد، فاجعه‌ی غم انگیزی برای بخش بزرگ از این خبرنگاران رخ خواهد داد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در کشور به ده ها رسانه خصوصی از فعالیت باز ماند و به صد ها خبرنگار و کارمند رسانه یی وظایف شان را از دست دادند و در یک سرنوشت نامعلوم به سر میبرند.

این درحالیست که در یک هفته گذشته سه تن از خبرنگاران در افغانستان از سوی طالبان لت و کوب گردیده و مورد بازداشت موقت قرار گرفته اند که بعد از وساطت بزرگان محلی و قومی این خبرنگاران آزاد گردیدند اما هنوز هم زندگی آنان در خطر جدی مواجه میباشد.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …