Home / اجتماعی / از ۹۵ درصد زنان افغانستان حق کار و تحصیل گرفته شده است!

از ۹۵ درصد زنان افغانستان حق کار و تحصیل گرفته شده است!

زنان از حضور کمرنگ شان در عرصه‌های مختلف انتقادمی‌کنند و می گویند که این قشر پس از تحولات اخیر در کشور از حق تحصیل و کار محروم شده‌اند.

عکاس نظیفه احمدی

به گزارش خبرگزاری پیشگو: امروز ۲۲ قوس نشست مطبوعاتی در رابطه به ختم کمپاین ۱۶ روز منع خشونت علیه زنان در کابل پایان یافت، در این نشست زنان از حضور کمرنگ شان در مشارکت های سیاسی و اجتماعی سخت انتقاد کرده می گویند که زنان هنوز هم از حقوق اساسی شان محروم اند.

در این حال تورپیکی “مومند” معاون موسسه ویلف می گوید: این کمپاین جهانی ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان که از ۲۵ نوامبر، روز بین المللی منع خشونت علیه زنان آغاز و تا ۱۰ دسامبر، دوام کرد؛

وی می افزاید: امسال از این کمپاین جهانی در شرایطی تجلیل کردیم که افغانستان در یک بحران اقتصادی و بشری بی پیشینه قرار دارد.

این زنان افغانستان با تاکید بر تامین حقوق زنان و ایجاد اشتغال برای این قشر می‌گویند که تحولات اخیر تاثیر منفی عمیقی بر زندگی، کار و فعالیت زنان داشته است.

ستاره مجبت یکی از استادان دانشگاه است که در این کنفرانس شرکت نموده می گوید: زنان حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت سیاسی را دارد و هیچ کس نمیتواند این حق را از خانم ها بگیرد.

خانم محبت تاکئید می کند؛ که با رو کار امدن امارت اسلامی ۹۵ فیصد زنان کار شان را از دست داده اند. دختران در اکثر ولایات از رفتن به مکاتب و دانشگاه ها محروم شده اند، خشونت های فامیلی نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و هر روز شاهد ازدواج های اجباری دختران و فروش دختران زیر سن می باشیم.

این زنان همچنان از حکومت امارت اسلامی خواستند که عاملان خشونت علیه زنان را شناسایی و مجازات کنند.

این در حالیست که سقوط دولت جمهوریت و با رو یکار امدن امارت اسلامی ۹۵ فیصد زنان کار شان را از دست داده و بیکار هستند بیشتر این زنان تنها نان آور خانوده های شان بوده اند.

گزارش- نظیفه احمدی – کابل

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …