Home / افغانستان / جبهه مقاومت ملی در پروان و کابل از هم پاشید!

جبهه مقاومت ملی در پروان و کابل از هم پاشید!

به گفته حشمت شمال، یکی از فرماندهان چریکی جبهه مقاومت ملی در ولایت پروان، بنابر خودخواهی ها، بی توجهی و بی پروایی ها و نادیده گرفتن جانفشانی های جوانان در ولایت پروان، کودامن و کابل توسط رهبران جبهه مقاومت ملی دیگر نمیخواهند به جنگ های چریکی ادامه بدهند .

آقای شمال گفته است که نمیخواهند جان های شان را فدای رهبرانی نمایند که به فکر جیب های شان هستند نه به فکر ملت کشور و فداکاری مبارزین که ماه ها طول بکشد ولی هیچگونه توجهی به آنان نداشته باشند.

پیش از این مقاومتگران در پروان، کاپیسا و اندراب ادعا داشتند که پول های که به نام جبهه مقاومت کمک شده است، در مدت چهار ماه گذشته به جیب رهبران این جبهه سرازیر گردیده است و هیچگونه کمکی به آنان صورت نگرفته است .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …