Home / افغانستان / ادامه کار نماینده جمهوریت در سازمان ملل متحد تایید گردید!

ادامه کار نماینده جمهوریت در سازمان ملل متحد تایید گردید!

مجمع عمومى سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه ٦ دسامبر گزارش کمیته اعتبار نامه هاى اين سازمان را دررابطه به اعتبار نامه نمايندگى دايمى جمهوری اسلامی افغانستان، در سازمان ملل متحد برای هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومى با اتفاق آرا به تصویب رساند.

پیش از این کمیته اعتبار دهى سازمان ملل متحد به تاریخ ۲ دسامبر، کرسی افغانستان در اين سازمان را به آينده موكول نموده بودند که براساس آن، نمایندگى فعلى جمهورى اسلامى افغانستان در ملل متحد به کار خويش ادامه میدهد.

این درحالیست که امارت اسلامی طالبان آقای سهیل شاهین را به حیث نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد پیشنهاد نموده بود که از سوی اکثریت اعضای کمیته اعتباردهی این سازمان اعتبار آقای شاهین رد گردیده بود.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …