Home / افغانستان / بازداشت یک خیرنگار توسط مسولین استخبارات طالبان!

بازداشت یک خیرنگار توسط مسولین استخبارات طالبان!

ظاهر نیازی خبرنگار تلویزیون آرزو دیروز هنگام گرفتن پاسپورت در ولایت کندز، از سوی افراد استخبارات طالبان بازداشت گردیده که بعد از هشت ساعت به ضمانت دوباره آزاد گردید.

قابل ذکر است که در حال حاضر تعداد زیادی از خبرنگارانی که پاسپورت ندارند به دلیل اینکه از سوی طالبان بازداشت نگردند نمیخواهند برای گرفتن پاسپورت مراجعه کنند
حتی در جا های مختلفی خود را پنهان نموده اند .

گرچند بارها سخنگوی طالبان از طریق رسانه ها اعلام نموده اند که افراد طالبان با هیچ فردی مشکل ندارند ولی بازهم دیده میشود که از قتل های نیروهای امنیتی کرفته تا بازداشت خبرنگاران هنوز هم به شکل گسترده ی جریان دارد.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …