Home / افغانستان / شکایت کارمندان اداره امور ریاست جمهوری از عدم پرداخت معاشات شان!

شکایت کارمندان اداره امور ریاست جمهوری از عدم پرداخت معاشات شان!

شماری از کارمندان پائین رتبه به‌شمول اجیران و رانندگان نهاد های متعلق به اداره امور ریاست جمهوری مدعی اند که از چهار ماه به این طرف معاشات شان را دریافت نکردند و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.

این کارمندان مدعی اند که مسوولین اداره امور ا.ا.ا با وجود وعده های مکرر هنوز معاش ماه اسد شان را پرداخت نکردند و حاضر به جواب دهی در مورد معاشات شان نیز نیستند

در چند روز گذشته شماری از نهاد های حکومتی به شمول استادان دانشگاه کابل و د افغانستان برشنا شرکت از عدم دریافت معاشات شان شکایت نموده بودند.
عدم توانایی ا.ا.ا در پرداخت معاشات کارمندان ادارات ملکی، کارمندان ملکی را که تنها درآمد شان، دریافت معاش بوده را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده است.

در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی آمارت اسلامی افغانستان به خبرگزاری پیشگو میگوید؛ مسولین امارت اسلامی در تمامی ادارات دولتی سعی میورزند تا معاشات همه مامورین را تادیه نمایند ولی بعضی مشکلت تخنیکی در پروسه توزیع حقوق این مامورین وجود دارد که عنقریب با رفع آن توزیع معاشات یا حقوق کارمندان آغاز میگردد .

گزارش – ضمیم فروغ – کابل

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …