Home / افغانستان / پیوستن یک گروهی ۲۵ نفری جنگجویان طالبان به جبهه مقاومت+ویدیو

پیوستن یک گروهی ۲۵ نفری جنگجویان طالبان به جبهه مقاومت+ویدیو

عبدالله شاده؛ یکی از سر گروپ های عبدالحمید خراسانی آمر امنیت فرماندهی پنجشیر در حکومت خود خوانده طالبان، همراه با ۲۵ تن از همراه هانش با سلاح های دست داشته شان به جبهه مقاومت پیوستند.

آقای عبدالله شاده، به خبرگزاری پیشگو، دلیل پیوستن خود را به جبهه مقاومت، قتل مردم بی گناه پنجشیر توسط جنگجویان طالبان عنوان نموده گفت، ما از اینکه هر روز میدیدیم که گروه تروریستی طالبان مردم ملکی پنجشیر را زندانی می‌کنند و بدون دلیل میکشند و به دلیل اینکه عبدالحمید خراسانی به طالبان بعیت نموده بودند از مردم خود دفاع کرده نمیتوانستیم و گاهی هم اگر مانع بازداشت های خودسرانه و کشتار مردم پنجشیر میشدیم، با خشونت طالبان بر میخوردیم .

به گفته آقای شاده، در آخرین مرحله تصمیم گرفتم تا با همه اعضای تیم خود و سلاح ها و تجهیزات دست داشته خود صف خود را از طالبان تروریست جدا کرده به جبهه مقاومت ملی بپیوندم.

اکنون به شهروندان کشور تهد میسارم که از عزت و شرف مردم در برابر این گروه تروریستی که به اشاره پاکستانی ها فعالیت می‌کنند قرار داشته و دفاع می‌کنیم

قابل ذکر است که این فرمانده ۲۵ نفری از همه جنگجویان با احساسی که با گروه طالیان یکجا شده اند خواست تا سلاح خود را در برابر گروه طالبان بلند نمایند، زیرا این گروه جز کشتار مردم دیگر هیچگونه برنامه برای مردم افغانستان ندارند .

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …