Home / افغانستان / خبر عاجل، صدای چندین انفجار از شهر کابل شنیده شد!

خبر عاجل، صدای چندین انفجار از شهر کابل شنیده شد!

گزارش های ابتدای میرساند که یک انفجار در حوزه سوم امنیتی شهر کابل صورت رفته است .

شاهدان عینی میپگویند که در شمال کابل، در نزدیک کاریز میر، دو انفجار صورت گرفته است و یک ساختمان نیز به آتش کشیده شده است و از شام امروز تا کنون درگیری بین افراد نامعلومی با تفنگداران گروه طالبان جریان دارد که همین اکنون صدای شلیک سلاح های سبک و سنگین از محل بگوش میرسد.

جزیان بیشتر بعدآ

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …