Home / اجتماعی / طالبان؛ صد بوتل شراب بده از زندان آزادت میکنیم!

طالبان؛ صد بوتل شراب بده از زندان آزادت میکنیم!

تفنگ داران گروه طالبان تمامی دکانداران بنایی شهر کابل را که وظیفه شراب فروشی داشتند بازداشت نمودند.

از دو هفته به اینسو که تعداد زیادی از این دکانداران نزد طالبان زندانی میباشد و برای هر دکاندار که در دکانش شراب فروشی میکرد گفته اند که به شرط آزاد میشوید که هر یکی شما برای ما صد بوتل شراب بیاورید.

بشیر نام مستعار یکی از اعضای خانواده یکی از دکانداران بنایی شهر کابل است که به شرط ذکر نشدن نامش در این گزارش میگوید: برادرم یک هفته نزد طالبان بود و ما فکر میکردیم که وی را حتما اعدام میکنند چون از نظر قانون اسلامی طالبانی، نوشیدن شراب و فروش حرام است است ما هم فکر کردیم که برادرم اعدام میشود.

اما یک روززنگ تیلفون برادرم برایم آمد و برایم گفت که یکبار بیاید به حوزه نهم پولیس، وقتی به حوزه رفتم همراه من یکی از بزرگان فامیل نیز بود.

برادرم برایم گفت که فرمانده طالبان میگوید، در صورتی که صد بوتل شراب برایش بدهم مرا از اینجا آزاد میکند بنآ همراه با فرمانده صحبت کنید.

این عضو یکی از خانواده های آزاد شده در بدل شراب در ادامه سخنانش گفت که ما بعدآ با فرمانده طالب صحبت کردیم و گرچند به این مقدار شراب نزد ما نبود ولی با مشکلات زیادی نود و پنج بوتل شراب را تکمیل کرده به آدرسی که گفته بودند انتقال دادیم وبعد از آن برادر ما آزاد گردید.

در مورد اینکه آیا تا کنون کسی دیگری نیز در زندان باقی است بشیر میگوید.

چند تن از دکاندارانی که توانایی خرید شراب را ندارند تا هنوز هم در بند طالبان هستند.

دو شب قبل نیز گزارش شده بود که تفنگگداران طالبان در منطقه ی مربوط به حوزه هفت شهر کابل با بر افراشتن خیمه سه شب پیهم برنامه هی رقص و پایکوبی بچه بازی برگزار میکنند.

بشیر نام میگوشد که همین اکنون اگر شما خواسته باشید به هر اندازه ای که میخواهید از تریاک گرفته تا چرس و شراب هنوز هم در این بنایی پیدا میشود و طالبان حق میگیرند و ما کار خود را میکنیم.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …