Home / افغانستان / بازداشت کاربران WhatsApp توسط طالبان در روی جاده!

بازداشت کاربران WhatsApp توسط طالبان در روی جاده!

بعد از اینکه شهروندان کابل در شبکه های مجازی از تلاشی خانه ها و دفاتر شان نگاشته بودند، به تازگی چند تن از شهروندان کابل با ارسال پیام های گفته اند که طالبان اکنون از شیوع جدید برای بازداشت کاربران واتس اپ و تیلگران استفاده میکنند.

فردوس نام مستعار یکی از کاربران واتس اپ در شهر کابل است که با ارسال پیامی به خبرگزاری پیشگو گفته است؛ تفنگداران گروه طالبان با داشتن اوراقی پر از شماره های تیلفون و واتس اپ، در چندین چهار راهی های شهر کابل استاده هستند بالای هر جوانی که شک میکنند وی را توقف داده ازش میپرسد که اخیر شماره شما چند است.

زمانیکه دو رقم اخیر شماره خود را فرد مقابل به تفنگدار طالب گفت لیست خود را مشاهده کرده شماره مکمل فرد را میپرسد .

هرگاه شماره فرد مقابل شامل لیست تفنگدار طالب بود وی را بدون استثنا بازداشت کرده به جای نا معلومی انتقال میدهد .

آقای فردوس گفته است که خوش بختانه که من شامل هیچ واتس اپ گروهی نبودم و شماره من نیز ناشناس بود نزد شان به همین دلیل مرا گفتند که حالا رفته میتوانید .

گزارشات رسیده به خبرگزاری پیشگو حاکی از آن است که انجنیر نور آغا یکی از کاربران و مدیر چندین گروه واتس اپ نیز دیروز از سوی تفنگداران طالب در شهر کابل به همین شیوه بازداشت گردیده است.

انجنیر نور آغا یکی از نزدیکان استاد سیاف و مدیر یا ادمین چندین گروه واتس اپ بود که بر خلاف گروه طالبان از طریق واتس اپ پیام های رد و بدل میکرد.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …