Home / افغانستان / بازداشت ده ها نظامیان پیشین افغانستان در کویته و دیگر شهرهای پاکستان !

بازداشت ده ها نظامیان پیشین افغانستان در کویته و دیگر شهرهای پاکستان !

گزراشات زیادی از بازداشت نظامیان پیشین حکومت افغانستان در شبکه های مجازی دست بدست میگردد که توسط استخباران پاکستان در شهر کویته آن کشور بازداشت شدند .

عکس حنیف رضایی یکی از افسران اسبق ارتش افغانستان

گفته میشود که این نظامیان که بعد از سقوط حکومت افغانستان به کشور پاکستان پناه برده اند از اتاق های شان و منازل اقارب شان بازداشت شده اند که تا کنون از سرنوشت هیچ یکی از اینها خبری در دست نیست.

در تازه ترین گزارشات رسیده به خبرگزاری پیشگو نشان میدهد، تعداد زیادی از این نظامیان پیشین در شهر کویته پاکستان توسط استخبارات پاکستان بازداشت شده اند که عامل اصلی بازداشت آنان نیز خودی افغانستانی های هستند که در آنسوی مرز زندگی میکنند و این افراد را برای استخبارات پاکستان گزارش داده اند .

یکی از این نظامیان پیشین محمد حنیف رضایی سخنگوی پیشین قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال کشور میباشد که بعد از فروپاشی حکومت افغانستان به شهر کویته پناه برده بود اما دو هفته میشود که از سرنوشت وی هیچگونه خبری در دست نیست

بیشترین این نظامیان پیشین که به شهر کویته دناهنده شده بودند بر عتماد اینکه اینها هزاره هستند و به نزد قوم های هزاره های خود در آن سوی مرز رفته بودند، اما غافل از اینکه هزاره های آنسوی مرز نیز پاکستانی هستند و بر اساس داشتن تابعیت پاکستانی این نظامیان افغانستانی را که همتبار آنان و از اقوان نزدیک آنان نیز هستند را بدست استخبارات پاکستان سپردند.

https://www.facebook.com/hanif.rezaie.35/posts/368476958289528?cft[0]=AZW79cqy4DmWGr6wCo7IfRHM2qgdthYkqgJSS2_3Mbf_cjD_Bdk88f1I7KqVUOrKhE31AbYOSeuQH4TMPt27llqnFpGV-yhM7uR-yjlYVhr-6R6EGauOJV48JCtcZSnmaVE&tn=%2CO%2CP-R

آقای رضایی آخرین پست فیس بوکش را همراه با یک قطعه عکس به تاریخ ۳۰ اگست در دیوار فیس بوکش نگاشته بود و در حالیکه دو کودک دختر و پسرش را در آغوش داشت نگاشته بود« شما تنها تَسلای من هستید، هر چند در آن سوی دیگر جهان هستیم» و بعد از آن از آقای رضایی هیچ خبری در دست نیست.

چند روز قبل آقای صابر جعفری در صفحه فیس بوکش از مورد برخورد نامناسب هزاره های پاکستانی که روابط نزدیک خانوادگی و همتباری با هزاره های افغانستان دارند پرده برداشته است، که با موجی از نظریات مثبت و منفی مردمان دو طرف قرار گرفت.

آقای جعفری نگاشته است که بعضی از مردمان هزاره های پاکستان عمدآ برای هزاره های افغانستان که بر اساس اعتماد قومی و مذهبی به کویته پاکستان پنانده شده اند مشکل ایجاد کرده اند.

https://www.facebook.com/saber.jafari80/posts/4404405882960411?cft[0]=AZWoOJkZmTXX777NKNiLEOEgrJIS1Iyszqdd5YPGcZBTozNDEqcep5n5Lmht8Jt9I31U1qWJ-7II4zvYT9jR1Ksjgu0WPHizfKRiVgjZ1FE0xPTjpz5Mx4IhMtrDDxyVl-M&tn=%2CO%2CP-R

گفته میشود که در منطقه بروری و مری اباد پاکستان اغلب استخبارات استخبارات کشور پاکستان به لباس عادی دنبال نظامی های افغانستان میگردند و حتی از هر روابط خود با باشندگان آن که یا افغانستانی هستند یا هزاره های پاکستانی استفاده کرده سراغ نظامیان افغانستان امده بازداشت کرده و با خود میبرند که تا کنون ده ها تن از نظامیان پیشین را با خود برده و از سرنوشت آنان حتی خانواده های شان نیز اطلاعی در دست ندارند.

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …