Daily Archives: سپتامبر 21, 2021

سه تن در شهر کابل ترور شدند!

لحظات قبل سه تن در مربوطات حوزه دوازدهم شهر کابل در ساحه شهرک امنيت، توسط افراد نانشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند که يک تن شان کشته شده و دوتن ديگر زخم برداشتند . وضعیت زخمی ها خوب گزارش شده است . گزارش – ناهید نوری

Read More »