Home / اجتماعی / سوی استفاده رسانه های خارجی از خبرنگاران افغانستان!

سوی استفاده رسانه های خارجی از خبرنگاران افغانستان!

با سقوط شهر کابل بدست طالبان و بسته شدن اکثریت رسانه ها و فرار خبرنگاران به بیرون از کشور، یک تعداد از رسانه های اروپایی و امریکایی و رسانه های که مرکزیت شان در بیرون از کشور قرار دارد به خبرنگاران کابل پیشنهاد کاری به شکل فریلانس کردند

عکس آرشیف

اما با گذشت یک ماه نه تنها پول این خبرنگاران را ندادند بلکه برای شان اکنون پاسخ نیز نمیدهند.

بیشترین این رسانه ها حاضر به پرداخت حقوق و یا مزد این خبرنگاران نشدند و حتی چند تن از این رسانه ها به تماس ها و پیام های خبرنگاران کابل نیز پاسخ نمیدهند، مثل تلویزیون بی بی سی انگلیسی، تلویزیدن اندیا تودی هندوستان، رادیو بیان و بیان شمال و چندین رسانه ی دیگر امریکایی .

برخی از این خبرنگاران از رسانه های خارجی شکایت می کنند و می گویند که از یک سو کشورشان بدبخت شده است ، برخی از روزنامه نگاران وظایف خود را از دست داده اند و همچنین با بحران اقتصادی روبرو هستند ، از سوی دیگر ، این رسانه های خارجی بهانه های مختلف برای پرداخت هزینه کار این روزنامه نگاران در میاورند

بنابر گزارش های رسیده به خبرگزاری پیشگو، رادیو بیان که توسط جرمن ها حمایه میشد از مدت دو ماه به اینطرف همه وسایل خود را از افغانستان بستند
نشرات خود را توقف دادند و به تعداد ۶۰ کارمند خود را بدون پرداخت حقوق ترک کردند

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …